خدمات شعب 

شعب بانک آماده ارائه انواع خدمات بانکی به شرح ذیل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند:

1. گشایش اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی برای خرید انواع کالا - خدمات - اجرای طرحهای عمرانی - امور پیمانکاری و ...
2. اعطاء تسهیلات بانکی ثابت و سرمایه در گردش به متقاضیان و مجریان طرحها و واحدهای تولیدی
3. پذیرش طرحهای متقاضیان و مجریان طرحها و واحدهای تولیدی به منظور بررسی و اعطاء تسهیلات مالی به صورت ارزی:
  • الف- از محل حساب ذخیره ارزی (اعتبار ماده 60 - اصلاحی - قانون برنامه سوم کشور) و در چارچوب قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
  • ب- از محل خطوط ویژه اعتباری بر اساس قراردادهای منعقده با بانک توسعه اسلامی و سایر بانکهای کارگزار خارجی به صورت بلند مدت - میان مدت و کوتاه مدت (فاینانس و ریفاینانس).
4. پذیرش و گشایش اعتبارات اسنادی خارجی.
5. صدور ضمانتنامه
6. افتتاح حسابهای بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
7. افتتاح حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت.
8. امور حوالجات.
9. صدور کارت پرداخت جهت استفاده از کلیه دستگاههای خودپرداز عضو شبکه شتاب
10. پرداخت حقوق کارکنان شرکتها و موسسات به صورت دسته ای
11. عاملیت فروش اوراق مشارکت
12. قبول چکهای مدت دار مشتریان بانک
13. کلیه حسابهای مفتوحه توسط مشتریان به صورت متمرکز بوده و امکان واریز و برداشت در کلیه شعب این بانک میسر می باشد.
14. عملیات انتقال وجوه از طریق دستگاههای PINPAD موجود در شعب تا سقف 150 میلیون ریال.

ساعت کاری شعب بانک صنعت و معدن

نام شعب شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه
شعب تهران
7:30 صبح ‌تا 14:00عصر
7:30 صبح ‌تا 13:00عصر
شعب شهرستانها
7:30 صبح ‌تا 14:00عصر
7:30 صبح ‌تا 13:00عصر
شعب مناطق آزاد
8:00 صبح ‌تا 16:00عصر
8:00 صبح تا00: 13عصر
شعب مستقر در شهرکهای صنعتی و شعبه فولاد خوزستان
7:30 صبح ‌تا 14:00عصر
7:30 صبح ‌تا 13:00عصر