پرداخت 400 میلیارد تومان تسهیلات به صنایع استان خوزستان توسط بانک صنعت و معدن در سال 95

مبلغ 400 میلیارد تومان در سال 1395 از سوی بانک صنعت و معدن به واحدهای صنعتی استان خوزستان پرداخت شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، سهم استان خوزستان از کل تسهیلات پرداختی اين بانك به استان هاي كشور در سال گذشته 5 درصد است.
این تسهیلات به منظور ایجاد، توسعه و تکمیل، بازسازی و تامین سرمایه در گردش واحدهای مختلف صنعتی استان خوزستان پرداخت شده است.
گفتنی است بانک صنعت و معدن از ابتدای اجرای طرح رونق تولید تاکنون بیش از 55 میلیارد تومان تسهیلات نيز در قالب این طرح به صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان پرداخت کرده است.

تاریخ انتشار: 14 / 09 / 96