رتبه نخست بانک صنعت و معدن در اعطای تسهیلات رونق تولید به صنایع استان مازندران

بانك صنعت و معدن رتبه نخست را در پرداخت تسهیلات به صنایع كوچك و متوسط استان مازندران در قالب تسهیلات بسته حمایتی رونق تولید به دست آورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانك صنعت و معدن این بانك بیش از یكهزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح یاد شده به 106 واحد صنعتی كوچك و متوسط استان مازندران پرداخت كرده است.
این بانك در مجموع مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات را به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و در قالب طرح رونق تولید- كه توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت طراحی و با همكاری نظام بانكی كشور به اجرا درآمده- در اختیار یك هزار و 322 طرح صنعتی در سراسر كشور قرار داده است.
گفتنی است ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران در نامه ای از بانك صنعت و معدن به خاطر خدمات بانك صنعت و معدن در حمایت از صنایع استان مازندران و كسب رتبه نخست اعطای تسهیلات طرح رونق تولید در این استان قدردانی كرد.

تاریخ انتشار: 22 / 12 / 95