بیست و نهمین شماره نشریه بانک صنعت و معدن منتشر شد

بیست و نهمین شماره نشریه داخلی بانك صنعت و معدن منتشر شد و در اختيار مخاطبين قرار گرفت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن ، اين شماره از نشریه ياد شده با درج مطالبی درخصوص وضعیت بانکداری کشور به روایت رئیس جمهور، برقراری روابط بانکی با 270 بانک تجاری و حل مشکل سپرده گذاران موسسات غیرمجاز آغاز شده است.
در اين شماره همچنين مي توانيد گفتگو هايي با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد بانک صنعت و معدن، وام درمانی صنایع؛ فرصت ها و تهدیدها و چگونگی رونق تولید در کشور را بخوانيد .
گفتني است در بيست و نهمین شماره نشريه بانك صنعت و معدن ، موضوعات متنوع داخلي و بين المللي اقتصادي و بانكي توسط پژوهشگران و مديران عرصه بانك و اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

تاریخ انتشار: 19 / 10 / 96