ارتقای سیستم های بانک و بروز اختلال در سامانه های شتابی و سایر سامانه های بانک

شعب بانک صنعت و معدن در روزهاي 7 و 8 ارديبهشت ماه سال جاري قادر به ارائه خدمات بانکی نبوده و اتصال اين بانک به سامانه شتاب و سایر سامانه ها با اختلال مواجه خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن اين بانك با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد شعب این بانک در راستای بهبود کیفیت خدمات بانکی ، ارائه خدمات مطلوبتر به مشتریان، ارتقا و راه‏اندازی سامانه جامع ،در روزهاي 7 و 8 ارديبهشت ماه قادر به ارائه خدمات بانکی نبوده و اتصال بانک به سامانه شتاب و سایر سامانه ها با اختلال مواجه خواهد شد.
بانک صنعت و معدن ضمن پوزش بابت این اختلال موقت و تشکر از صبر و بردباری مشتریان از آنان درخواست كرد كه به منظور دریافت رمز جدید کارتهای بانکی، همراه بانک، اینترنت بانک و تلفنبانک، از روز 29 فروردين ماه جاري به شعب اين بانک در سراسر کشور مراجعه كنند.

تاریخ انتشار: 05 / 02 / 96