بازدید مدیرعامل بانک صنعت و معدن از بایرافلاک ازنا

علي اشرف افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن به همراه هوشنگ بازوند استاندار لرستان از طرح بایرافلاک ازنا بازديد كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، شركت بایرافلاک ازنا در زمینه تهیه، تولید و بسته بندی انواع داروهای انسانی فعالیت مي كند.
بر اساس اين گزارش، میزان تسهیلات ارزی اعطایی بانک صنعت و معدن به اين طرح 32 میلیون یورو ، تسهیلات ریالی 22 ميليارد تومان و تسهیلات تکمیلی 10 ميليارد تومان است.
با راه اندازي اين طرح كه در سال اول بهره برداری بیش از 1 میلیون و 500 تن انواع دارو توليد خواهد كردبراي 344 نفر شغل مستقيم ايجاد مي شود.

تاریخ انتشار: 18 / 05 / 96