بانک صنعت و معدن تامین کننده مالی 983میلیارد تومانی صنعت سیمان کشور

بانك صنعت و معدن تسهيلاتي بالغ بر 983ميليارد تومان را به 6 طرح سيماني كشورمان تخصيص داده است كه با بهره برداري از آنها براي 1356نفر اشتغال مستقيم فراهم مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن از ميان اين طرح ها ، طرح هاي سيمان غرب آسيا در خراسان رضوي ، سيمان خاكستري ني ريز در استان فارس ، سيمان مهر ماكو در آذربايجان غربي و خاور سيمان پارسيان در چهارمحال و بختياري با 820ميليارد تومان تسهيلات بانك صنعت و معدن در حال اجرا هستند كه با راه اندازي آن ها 1021شغل مستقيم ايجاد مي شود.
تصويب 163ميليارد تومان براي دو طرح سيمان سفيد زاگرس در لرستان و سيمان فارس در استان فارس از ديگر اقدامات بانك صنعت و معدن در زمينه تامين مالي طرح هاي سيماني بانك صنعت و معدن به عنوان مباني توسعه صنعتي است كه حاصل آن ايجاد شغل براي 335 نفر خواهد بود.
گفتني است بانك صنعت و معدن در سال هاي اخير با تامين مالي طرح هاي پتروشيمي، نيروگاهي، سيمان ، فولاد و...گام هايي اساسي در ايجاد توسعه اي پايدار و بالنده در كشور برداشته است.

تاریخ انتشار: 24 / 02 / 96