اخبار بانک 

حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: اگر بخواهیم کشورمان به توسعه پایدار صنعتی دست پیدا کند سرمایه بانک صنعت و معدن باید افزایش یابد.
بر اساس حکم مورخ 28مرداد ماه 1397 وزیر امور اقتصادی و دارایی و مصوبه مورخ 24 مرداد ماه 1397 مجمع عمومی بانک ها حسین مهری به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن منصوب شد.
پیمان تسنیمی مدیر پروژه نیروگاه های یزد و زاهدان در شرکت گسترش انرژی نو آتیه گفت: نیروگاه سیستان و بلوچستان اولین نیروگاه خورشیدی است که به عاملیت بانک صنعت و معدن و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به اجرا درآمد.
با تسهیلات بانک صنعت و معدن در سال 1396 تعداد 9 طرح صنعتی در استان مازندران به بهره برداری رسید و برای 149 نفر اشتغال ایجاد کرده است .
Go To
Page Size