گشایش اعتبارات اسنادی خارجی- ارزی

در تمامی مراحل متقاضی می تواند از طریق شعبه از وضعیت تقاضای خود آگاهی یابد.

اعتبارات اسنادی خارجی(ارزی)

نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست یک خریدار (متقاضی)، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده (ذینفع) خارجی و به نفع وی برقرار می نماید.

نحوه گشایش اعتبارات اسنادی خارجی (ارزی)

1. مراجعه متقاضی به شعب یا سایت الکترونیکی بانک و ارائه درخواست گشایش اعتبار ارزی به بانک و ارائه مدارک زیر به متقاضی جهت تکمیل و عودت به شعبه:
2. مطالعه و تکمیل فرمها، ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود/شرکت و تهیه مدارک مورد نیاز در مرحله پذیرش
3. تکمیل و ارائه فرمهای دریافتی از شعبه به همراه مدارک مرحله پذیرش.
4. افتتاح حساب جاری قرض الحسنه توسط متقاضی نزد شعب بانک در صورت نداشتن حساب جاری
5. بررسی وضعیت متقاضی توسط بانک
  • در صورت عدم تصویب تقاضا: اطلاع کتبی موضوع به متقاضی
  • در صورت تصویب تقاضا: تعیین میزان سپرده، میزان و نوع تضمین های لازم و انجام اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد با متقاضی توسط شعب
6. تامین وثایق، ارائه مدارک مرحله انعقاد قرارداد و انعقاد قرارداد حقوقی با او
7. گشایش اعتبار اسنادی خارجی- ارزی به نفع فروشنده/ذینفع و اطلاع آن از طریق سوئیفت به بانک کارگزار فروشنده و از آن طریق به فروشنده/ذینفع
8. تحویل اعلامیه قبولی فروشنده مبنی بر پذیرش اعتبار ابلاغ شده به وی و شرایط مندرج در آن به متقاضی توسط بانک.
9. فروشنده پس از آماده شدن کالا/خدمات، اقدام به ارائه اسناد ذیربط به بانک معامله کننده و از آن طریق به بانک می نماید.
10. در صورت عدم وجود مغایرت در اسناد دریافتی، بسته به نوع L/C دریافت وجه اسناد /تضمین پرداخت وجه اسناد از متقاضی و ارائه اسناد به او جهت ترخیص کالا
دریافت راهنما و فرم‌های مربوطه
راهنمای نحوه گشایش اعتبارات اسنادی خارجی - ارزی
فرم درج مشخصات متقاضیان دریافت تسهیلات مالی و خدمات اعتباری اشخاص حقیقی
فرم درج مشخصات متقاضیان دریافت تسهیلات مالی و خدمات اعتباری اشخاص حقوقی
فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی خارجی(ارزی)
فرم تعهد نامه ورود و ترخیص کالای خریداری شده
فرم تعهد نامه قبول نوسانات و تغییرات نرخ ارز در سر رسید پرداخت اعتبار
گواهی مشخصات کامل نمایندگی فروشنده خارجی در ایران
فهرست مدارک مورد نیاز بانک برای متقاضیانی که در بدو بهره برداری و شروع به کار می باشند
فهرست مدارک مورد نیاز بانک برای متقاضیان استفاده از تسهیلات ریفاینانس.
قرارداد انعقاد مرحله و پذیرش مرحله نیاز مورد مدارک فهرست