.

درخواست ملاقات با مسئولین

* نام برای نام از حروف فارسی استفاده نمایید * نام خانوادگی برای نام خانوادگی از حروف فارسی استفاده نمایید
* پست الکترونیکی برای پست الکترونیکی از حروف انگلیسی استفاده کنید * تلفن ثابت لطفا عدد وارد نمایید
* تلفن همراه لطفا عدد وارد نمایید * کد ملی لطفا عدد وارد نمایید
کد پستی لطفا عدد وارد نمایید پیوست ها
* آدرس برای آدرس از حروف فارسی استفاده نمایید متن درخواست برای متن درخواست از حروف فارسی استفاده نمایید
کد امنیتی
 

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.