.

ارائه پیشنهاد

* نام برای نام از حروف فارسی استفاده نمایید * نام خانوادگی برای نام خانوادگی از حروف فارسی استفاده نمایید
* پست الکترونیکی برای پست الکترونیکی از حروف انگلیسی استفاده کنید * تلفن ثابت لطفا عدد وارد نمایید
* تلفن همراه لطفا عدد وارد نمایید * کدملی لطفا عدد وارد نمایید
کدپستی لطفا عدد وارد نمایید * اداره/شعبه
* آدرس برای آدرس از حروف فارسی استفاده کنید * متن درخواست برای آدرس از حروف فارسی استفاده کنید
پیوست
کد امنیتی
 

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.