طرح خدمت 

طرح خدمت چیست؟

بانک صنعت و معدن به منظور افزایش سرعت خدمات بانکی و بهبود خدمت رسانی به مردم اقدام به راه اندازی طرح خدمت با همکاری بانکهای ملی و صادرات ایران نموده است.

با راه اندازی این طرح، امکان همکاری مشترک دو بانک در بهره گیری از فناوری اطلاعات جهت ارائه خدمات بانکی متقابل به مشتریان هردو بانک فراهم شده است.

مشتریان محترم بانک صنعت و معدن میتوانند از شعب دارای در سطح کشور از دو سرویس سیستم سیبای بانک ملی، و مشتریان بانک ملی ایران میتواننند در کلیه شعب بانک صنعت و معدن در سطح کشور از دو سرویس ذیل استفاده نماییند.

 • وصول چک های هر دو بانک تا سقف 500 میلیون ریال
 • عملیات واریز به هر نوع حساب در هر دو بانک تا سقف 100 میلیون ریال

اجرای این طرح یکی از رخداد های بزرگ بانکداری اتکترونیکی محسوب و زمینه ساز ایجاد شبکه جدید بین بانکی خواهد بود. به عبارت دیگرشعب قادر به پذیرش مشتریان هر دو بانک بوده و گام مهمی جهت سهل و سریع مشتریان محترم به پایانه های خدمات بانکی خواهد بود. این خدمت با استفاده بهینه از ظرفیت مشترک شعب بانک صنعت و معدن و بانک ملی و صادرات به منظور صرفه جویی و کاهش هزینه های سرمایه گذاری در زمینه توسعه فیزیکی بانک ایجاد و اجرا شده است.

مزایای طرح خدمت

 • واریز به حساب و دریافت چک های هر دو بانک بصورت لحظه ای انجام میپذیرد.
 • دارندگان چک های بانک صنعت و معدن میتوانند وجه چکهای خود را از شعب بانک ملی دریافت نمایند.
 • دسترسی مشتریان بانک صنعت و معدن به جهت گستردگی شعب بانک ملی با بیش از 3000 شعبه در سراسر کشور به خدمات بانکی افزایش یافت
 • خدمات رسانی بهتر به مشتریان محترم برای استفاده از ظرفیت های مشترک بانک ها
 • خدمات سیستم متمرکز بانک صنعت و معدن از تمام قابلیت های سایر سیستم های متمرکز بانکداری الکترونک بانک های کشور برخورداست و مشتریان محترم میتوانند با اطمینان بالا از طرح خدمت بهرمند شوند.

شرایط و ضوابط طرح خدمت

 • دارندگان چک های بانک صنعت و معدن و بانک ملی ایران و همچنین افرادی که از طریق هریک از شعب متمرکز این بانک اقدام به واریز وجه به یکی از حساب های متمرکز بانک دیگر مینمایند، میتیوانند از این خمت بهرمند شوند.
 • احراز هویت آورنده چک طبق ظوابط جاری بانک، همانند چک بانک صنعت و معدن از آخرین ظهر نویس صورت میپذیرد.
 • کلیه ظوابط واریز به حسابهای بانک صنعت و معدن برای انجام عملیات واریز به حساب های سیبای بانک ملی معتبر است.
 • امکان برگشت زدن چک های بانک ملی وجود ندارد، در صورت درخواست آورنده چک، وی به شعبه دارنده حساب راهنمایی میگردد.
دریافت راهنما
دانلود راهنمای طرح خدمت