مناقصات و مزایده‌ها 

[ 10 / 08 / 88 ] آگهی مناقصه اجاره بیلبورد تبلیغاتی - نوبت دوم
[ 29 / 07 / 88 ] آگهی مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص کالا ازگمرک وبنادرکشور - نوبت سوم
[ 01 / 07 / 88 ] آگهی مناقصه شناسایی شرکت مشاور
[ 26 / 06 / 88 ] آگهی مناقصه اجاره بیلبورد تبلیغاتی
[ 16 / 06 / 88 ] آگهی مناقصه ارائه خدمات از طریق دستگاه پایانه فروش
[ 26 / 05 / 88 ] آگهی مناقصه توسعه و پشتیبانی سایتهای اطلاع رسانی
Go To
Page Size