مناقصات و مزایده‌ها 

[ 06 / 02 / 95 ] آگهی ارزیابی کیفی
[ 12 / 12 / 94 ] آگهی مزایده عمومی
[ 25 / 11 / 94 ] آگهی مزایده عمومی
[ 21 / 11 / 94 ] آگهی مزایده عمومی
[ 13 / 10 / 94 ] آگهی مزایده املاک و ماشین آلات
[ 07 / 10 / 94 ] لیست املاک قابل فروش
Go To
Page Size