منشور اخلاقی کارکنان بانک صنعت و معدن 

ما کارکنان بانک صنعت و معدن در پیشگاه خداوند متعال عهد می بندیم که در راستای اهداف متعالی بانک و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از کرامت انسانی، اصول زیر را همواره سرلوحه قرار دهیم.

 1. 1. مشتری مداری
  • اعتقاد به رضایت مندی مشتریان به عنوان مهمترین ارزش سازمانی
  • مشاوره و ارائه اطلاعات مفید و شفاف به مشتریان
  • ارائه خدمات به موقع و با کیفیت مطلوب
 2. 2. تعالی سازمانی
  • انجام وظایف در راستای استراتژی، اهداف و برنامه های سازمان.
  • انجام وظایف در قالب فرآیندهای یکپارچه و احساس مسئولیت در قبال نتیجه کل فرایند
  • داشتن روحیه خلاقیت، بهبود مستمر و کار گروهی
 3. 3. دانش محوری
  • اعتقاد به یادگیری مستمر جهت افزایش توانمندی و مهارت‌ها
  • ذخیره و بروزرسانی دانش و تجربه سازمانی و تبادل و اشتراک گذاری آن
 4. 4. فرهنگ سازمانی
  • تعلق و تعهد سازمانی به خانواده بانک صنعت و معدن
  • تلقی «شغل» به عنوان وسیله خدمت به مردم و کسب رضایت خداوند
  • اعتقاد راسخ به مسئولیت اجتماعی بانک
  • حفظ کرامت انسانی و حسن معاشرت در برخورد با مشتریان، مراجعان و همکاران
  • رعایت سعه صدر، آراستگی، صداقت در رفتار و گفتار، رازداری و انصاف در محیط کاری