امداد مشتریان

مشتریان گرامی به منظور ارتباط با ما و پاسخگویی به مشکلات، با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

  • در خصوص سوالات مربوط به افتتاح حساب و خدمات بانکی: خانم زهرا خانلری به شماره تلفن 27872324 و 27871217
  • در خصوص سوالات مربوط به اخذ تسهیلات و خدمات اعتباری: خانم شیما نادری به شماره تلفن 27874046
  • در خصوص سوالات بانکداری الکترونیکی: آقای محمدحسن بهارستانی به شماره تلفن 27872067