خط مشی کیفیت 

بانک صنعت و معدن به عنوان بانکی توسعه ای – تخصصی با راهبرد کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه ای در جهت کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، با احترام و پذیرش رعایت الزامات بالادستی، سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) و اصل بهبود مستمر و با هدف کسب رضایتمندی مشتریان و ذینفعان، با تکیه بر دانش و خلاقیت کارکنان، خدمات خود را در بالاترین سطح کیفیت و بر مبنای خط مشی ذیل ارائه می نماید:

ماموریت ما:

تسهیل گری حرفه ای و اثر بخش در ارائه خدمات مالی، بانکی و مشاوره ای به منظور تامین مالی طرح های بزرگ زیرساختی و بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ با اولویت بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار

چشم انداز ما:

پیشرو در ارائه چابک و اثربخش خدمات مالی و مشاوره ای به فعالیت های تولیدی صادرات محور و زیر ساختی دوستدار محیط زیست، همراستا با اولویت های اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار

ارزش های ما:

حساسیت نسبت به اثر بخشی و تخصیص بهینه منابع
سادگی و سرعت ارائه خدمات
تعهد به صیانت از محیط زیست در راستای مسئولیت های اجتماعی

استراتژی ما:

توسعه تعاملات بین المللی
ایفای نقش موثر در سیاست گذاری اقتصادی کشور
توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری
تقویت راهکار بانکداری شرکتی
بانک صنعت و معدن خود را متعهد به حرکت در این مسیر تعریف شده می داند و در عین حال، با پایش مستمر فضای کسب وکار و شناسایی فرصت ها و ریسک های بالقوه، خط مشی خود را بازنگری می نماید.

علی اشرف افخمی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل