.

گروه بانک صنعت و معدن
بانک تجارتی ایران و اروپا
تاریخ تاسیس ١٩٧٢
موضوع فعالیت بانکداری
سرمایه ٣٥٠ میلیون یورو
آدرس Depenau ٢, D-٢٠٠٩٥ Hamburg Germany
خیابان آفریقا – کوچه تندیس – پلاک ٢٨
تلفن ٨٩٠-٤٠٣٢١٠٩٠ - ٤٩+
٢٦٢٠٣٠٢٠
نمابر ٨٩٠-٤٠٣٢١٠٩٠- ٤٩+
٢٦٢٠٣٠٢٩
تارنما www.eihbank.de
پست الکترونیکی info@eihbank.de


 
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
تاریخ تاسیس
١٣٦٣/٠٢/١٠
موضوع فعالیت
این شرکت در اردیبهشت ماه ١٣٦٣ در تهران به ثبت رسیده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١٣٧٠/٠٢/٣١ مرکز آن به اصفهان تغییر و در اداره ثبت اصفهان به ثبت رسیده است. شرکت صنایع شیمیایی ایران در تاریخ ١٣٧٥/١٢/١٢ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
این شرکت در ابتدا فعالیت خود را برای تولید ٥٠ هزار تن الکیل بنزین خطی و ٤٦ هزار تن نرمال پارافین در شهرستان اصفهان آغاز نموده و در سال ١٣٨٢ با اجرای طرح توسعه ظرفیت تولید الکیل بنزین خطی در این شرکت به ٧٥ هزار تن و نرمال پارافین به ١٤٠ هزارتن در سال بالغ گردیده است.
سرمایه
٧٧١.٤٩٨ میلیون ریال
آدرس
خیابان آفریقا، خیابان شهید سعیدی -شماره ١٦
تلفن
٢٢٠٥٧١٥٤ - ٢٢٠٥٤٨٩٠
نمابر
٢٢٠٥٩٨٦٨
تارنما
پست الکترونیکی


 
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ تاسیس
١٣٨١/١٢/١٤
موضوع فعالیت
این شرکت در مرداد ماه سال ١٣٨١ به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده) بانک صنعت و معدن مبنی بر انجام تکلیف قانونی این بانک در واگذاری سهام خود به شرکت ها در راستای تحقق ماده ١١١ قانون برنامه سوم توسعه کشور تشکیل شده است.
از دیگر اهداف اصلی این شرکت علاوه بر برنامه ریزی و تحقق واگذاری ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
اداره مطلوب و مدیریت دارایی ها و سرمایه.
سرمایه
4.5٠٠.٠٠٠ میلیون ریال
آدرس
تهران - خیابان احمدقصیر بخارست -کوچه ششم - پلاک ١٦
تلفن
٨٨٥١٠٧٣٧ - ٨٨٥١٠٧٣٨
نمابر
٨٨٥١٧٧١٠
تارنما
پست الکترونیکی


 
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن
تاریخ تاسیس
١٣٧٥/٠٣/١٢
موضوع فعالیت
این شرکت در مهرماه سال ١٣٦٢ تحت نام شرکت لامپ البرز (سهامی خاص) به ثبت رسیده و در تاریخ ١٣٧٥/٠٣/١٢ طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن تغییر نام یافت. این شرکت در تاریخ ١٣٧٦/١٢/٢٥ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و از خرداد ماه سال ١٣٧٥ با نام فعلی به فعالیت می پردازد.
این شرکت به منظور سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار به وجود آمده و فعالیت می نماید.
سرمایه
١٥٠٠.٠٠٠ میلیون ریال
آدرس
تهران - خیابان الوند - خیابان بیست و نهم - پلاک ١
تلفن
٨٨٧٨١٧٦٢ - ٨٨٦٦٥٠٥٦ - ٨٨٦٦٥٠٥٧
نمابر
٨٨٨٨٠٣٧٠
تارنما
پست الکترونیکی


 
شرکت لیزینگ صنعت و معدن
تاریخ تاسیس
١٣٥٦/٠٣/١٦
موضوع فعالیت
شرکت مزبور در خرداد ماه ١٣٥٦ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت انجام عملیات لیزینگ شامل خرید کالاهای مجاز مورد درخواست مشتریان از فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و واگذاری آنها از طریق اجاره یا فروش اقساطی طبق شرایط مقرر در دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ و خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی می باشد.
سرمایه
١.٠٠٠.٠٠٠ میلیون ریال
آدرس
خیابان خرمشهر غربی (آپادانا)- پلاک ٦١
تلفن
٨٤٢٢٥٠٠٠
نمابر
٨٨٧٤٤٠٥٨
تارنما
پست الکترونیکی


 
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
تاریخ تاسیس
١٣٧٢/٠٧/٢٤
موضوع فعالیت
این شرکت در مهر ماه ١٣٧٢ پدید آمده و موضوع فعالیت اصلی آن خدمات کارگزاری، کارگزار / معامله گری و بازار گردانی و خدمات مالی و مشاوره ای می باشد.
این شرکت از جمله شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه محسوب می گردد.
سرمایه
٦٠.٠٠٠میلیون ریال
آدرس
خیابان دکتر شریعتی – خیابان بخارست - کوچه پژوهشگاه (2), شماره٣ -طبقه اول
تلفن
٨٨٧٦٤٢٣١
نمابر
٨٨٥١١٥٣٥
تارنما
پست الکترونیکی


 
شرکت لیزینگ آتیه الوند
تاریخ تاسیس
١٣٨١/٠٢/١٤
موضوع فعالیت
این شرکت در اردیبهشت ماه سال ١٣٨١ تاسیس گردیده و موضوع فعالیت آن عبارت است از انجام عملیات لیزینگ شامل خرید اموال مورد درخواست مشتریان از فروشندگان و تولید کنندگان و واگذاری آن ها در قالب اجاره یا فروش اقساطی و خرید و فروش اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب ضوابط ذیربط.
سرمایه
١٠٣.٦٠٠ میلیون ریال
آدرس  خیابان طالقانی شرقی، بعد از چهارراه بهار، نرسیده به سه راه طالقانی، روبروی پست برق، پلاک ٦٢، طبقه دوم
تلفن ٧٧٥١٢٤٩٧ - ٧٧٥١١٨٣٦
نمابر ٨٣٥٥٤٤٤٤
تارنما
پست الکترونیکی


 
شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن
تاریخ تاسیس
١٣٨٣/٠٨/٠٢
موضوع فعالیت
این شرکت در آبان ماه سال ١٣٨٣ به منظور خرید و فروش انواع پول های خارجی اعم از نقدی یا حواله ای و مسکوک طلا و نقره در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.
سرمایه
٢٠.٠٠٠ میلیون ریال
آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک ٦٢، طبقه سوم
تلفن ٨٨٦٤٠٤١٨ - ٨٦٠٨٧٦٢٤ - ٨٨٦٥٠٧٢٣
نمابر ٨٨٦٧٠١٨٦

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.