.

پیوندهای مهم
پیوندها
مهندسین مشاور
وزارت صنعت و معدن
بانک های دولتی
بانک های غیر دولتی
موسسات اعتباری غیر بانکی
وزارت خانه ها
بانک های قرض الحسنه

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.