.
نام سمت تلفن
نادرابوالقاسمی‌مدیر امور مهندسی و پشتیبانی٢٢٠٢٩٨٢٨
عباداحمدیمدیر امور حقوقی٢٧٨٧٢٣٠٣
بیژن اسدیمدیر امور نظارت بر طرح ها٢٧٨٧٢٠٩٩
امان الله اسماعیلی آفتابدری‌معاون مالی و بین الملل‌٢٢٠٢٩٨٣٦
خدیجه اطیابی‌مدیر حسابرسی داخلی٢٧٨٧١٠٦٣
محمدامینیمدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات٢٧٨٧١٠٨١
احمد آهی‌مدیر امور فناوری اطلاعات وارتباطات‌٢٢٠٢٩٨٩٣
محمد حسن ترابیمدیر روابط عمومی و امور مشتریان٢٢٠٣١٩٠٤
سید علی حیدریمدیر حسابداری کل‌٢٧٨٧٤١٢٧
عباس خبازی‌‌مدیر مرکز حراست ٢٧٨٧٢٠١٣
عباس دانشورحکیمی‌میبدیمدیر تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم٢٢٠٢٩٨٧٧
مصطفی راستی فر‌مدیر امور راهبری شعب٢٧٨٧١٠٥٧
رضا رفیعا‌مدیر حوزه مدیر عامل٢٢٠٤١٧٩٤
محمد حسن رهباریان‌مدیر امور وصول مطالبات٢٦٢٠٣١٢٩
ذبیح‌اله سلمانیمدیر امور سرمایه انسانی27872366
شهاب گرجیمدیریت ریسک27873104
میر محمود موسویمدیر امور برنامه ریزی و بهبود روش ها‌٢٢٠٢٩٨٣٥
آتوسانگاهی شیرازیسرپرست مدیریت امور بین الملل و خزانه داری22029876
عبدالرضاولی‌الهیمدیر امور ارزیابی طرحها و اعتبارات٢٢٠٢٩٨٣٩

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.