.
نام سمت تلفن
نادرابوالقاسمی‌مدیر امور مهندسی و پشتیبانی٢٢٠٢٩٨٢٨
بیژن اسدیمدیر امور نظارت بر طرح ها٢٧٨٧٢٠٩٩
خدیجه اطیابی‌مدیر حسابرسی داخلی27871042
محمدامینیمدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات27871357
احمد آهی‌مدیر امور فناوری اطلاعات وارتباطات‌٢٢٠٢٩٨٩٣
محمد حسن ترابیمدیر روابط عمومی و امور مشتریان22029838
عباس خبازی‌‌مدیر مرکز حراست 27872016
مصطفی راستی فر‌مدیر امور راهبری شعب27872241 - 27872043
محمد حسن رهباریان‌مدیر امور وصول مطالبات27874105
ذبیح‌اله سلمانیمدیر امور سرمایه انسانی27872366
شهاب گرجیمدیریت ریسک27873104
حمیدمحمدمیرزاییمدیر هسته گزینش27872027
میر محمود موسویمدیر امور برنامه ریزی و بهبود روش ها‌22029892
آتوسانگاهی شیرازیمدیر امور بین الملل و خزانه داری22029876 - 22029877
سید نبی هاشمی کروئیسرپرست مدیریت امور حقوقی22029856-22010583

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.