.

پذیرش اینترنتی تسهیلات (پات)
مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن می توانند تقاضای خود را مبنی بر دریافت تسهیلات پیشنهادی از طریق سامانه پات اعلام نموده و منتظر پاسخ نتیجه بررسی تقاضا، توسط بانک صنعت و معدن باشند.
بطور خلاصه پس از ورود به سامانه، مشتریان باید اطلاعات لازم را در 3 گروه متقاضی، طرح و تسهیلات اعلام و در هر مرحله مستندات لازم را بارگذاری نمایند.
حفظ محرمانگی اطلاعات و ارائه پاسخ به مشتری از تعهدات بانک بوده و متقاضی هم متعهد به ارائه اطلاعات صحیح می باشد.
از مشتریان دعوت می شودکه حتما پیش از ورود به سامانه، مستند راهنمای پات و مستند اقلام اطلاعاتی مورد نیاز را مطالعه و اطلاعات ضروری را فراهم نمایند.
دریافت فرم‌ها و راهنماهای سامانه

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.