.

راهنمای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در همکاری با بانک صنعت و معدن

مدارک و مستندات مورد نیاز

 1. نامه درخواست رسمی از مدیریت حقوقی بانک مبنی بر تقاضای ارزیابی و انتخاب
 2. یک برگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه
 3. یک برگ رونوشت از کارت ملی
 4. یک برگ رونوشت آخرین مدرک تحصیلی
 5. تصویر پروانه فعالیت معتبر (وکالت/کارشناسی رسمی) نزد یکی از مراجع ذیصلاح همانند دفاتر اسناد رسمی
 6. کارنامک (رزومه) کاملی از سوابق کاری (بالاخص کارهای انجام شده برای سیستم بانکی)

نکات مهم در تکمیل فرم شناسه عمومی

 1. اطلاعات خواسته شده را صرفاً در محلهای تعیین شده و بر اساس موضوعات مشخص شده تکمیل نمائید.
 2. نظر به اینکه ارزیابی و انتخاب، بر اساس اطلاعات ارائه شده صورت خواهد پذیرفت، بدیهی است ارائه اطلاعات نادرست سبب توقف یا بروز اشکال در ارزیابی خواهد گردید.
 3. در تکمیل فرمها دقت لازم به عمل آید. از تکمیل اطلاعات به صورت کلی خودداری و حتی الامکان جزئیات اقلام اطلاعاتی درخواستی بویژه بخش تجربیات مدنظر واقع گردد. لازم است رزومه کاملی از تجارب مهم درخصوص وکالت و کارشناسی مرتبط با امور بانکی ارسال گردد.
 4. چنانچه عضو انجمن یا موسسات معتبر حقوقی یا کارشناسی می باشید، ارسال تصویر مدرک عضویت الزامی است.
 5. درج نشانی و شماره تلفن با نهایت دقت به عمل آید. کلیه مکاتبات بانک مطابق نشانی اعلام شده صورت می پذیرد. از اینرو لازم است از ارسال نشانی های مقطعی و غیردائم خودداری گردد.
 6. فرمهای تکمیل شده می بایست دارای امضا بوده و ممهور به مهر کارشناس یا وکیل گردد.

در صورت دعوت به مصاحبه و مثبت بودن نتیجه ارزیابی، ضمن ابلاغ مراتب، مشخصات منتخبین در سایت اینترنت بانک درج می گردد.

لازم به ذکر است طبق ضوابط داخلی بانک پس از شروع همکاری، فرایند ارزشیابی ارائه دهندگان خدمات حقوقی به بانک صنعت و معدن هر ٣ ماه یکبار توسط واحد مربوطه انجام و به واحد ارزیاب ارجاع می شود و نمره ارزشیابی نهایی پس از طی یک دوره یکساله محاسبه و در خصوص امکان ادامه همکاری با بانک تصمیم گیری خواهد شد.

دریافت فرم

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.