.

بانک تجارتی ایران و اروپا
بانک تجارتی ایران و اروپا
تاریخ تاسیس ١٩٧٢
موضوع فعالیت بانکداری
سرمایه ٣٥٠ میلیون یورو
آدرس Depenau ٢, D-٢٠٠٩٥ Hamburg Germany
خیابان آفریقا – کوچه تندیس – پلاک ٢٨
تلفن ٨٩٠-٤٠٣٢١٠٩٠ - ٤٩+
٢٦٢٠٣٠٢٠
نمابر ٨٩٠-٤٠٣٢١٠٩٠- ٤٩+
٢٦٢٠٣٠٢٩
تارنما www.eihbank.de
پست الکترونیکی info@eihbank.de

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.