.

کارگزاری بانک صنعت و معدن
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
تاریخ تاسیس ١٣٧٢/٠٧/٢٤
موضوع فعالیت این شرکت در مهر ماه ١٣٧٢ پدید آمده و موضوع فعالیت اصلی آن خدمات کارگزاری، کارگزار / معامله گری و بازار گردانی و خدمات مالی و مشاوره ای می باشد.
این شرکت از جمله شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه محسوب می گردد.
سرمایه ٦٠.٠٠٠میلیون ریال
آدرس خیابان بهشتی، خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه (٢)، شماره ٣، طبقه اول
تلفن ٨٨٧٦٤٢٣١
نمابر ٨٨٥١١٥٣٥
تارنما www.smbroker.ir
پست الکترونیکی info@smbroker.ir

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.