.

گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی
در تمامی مراحل متقاضی می تواند از طریق شعبه از وضعیت تقاضای خود آگاهی یابد.

اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی)

نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست یک خریدار (متقاضی)، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده (ذینفع) داخلی و به نفع وی برقرار می نماید.

نحوه گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی)

 1. مراجعه متقاضی به شعب یا سایت الکترونیکی بانک و دریافت مدارک مورد نیاز
 2. مطالعه و تکمیل فرمها، ممهور نمودن آنها به مهر و امضاء مجاز خود/شرکت و تهیه مدارک مورد نیاز مرحله پذیرش، تهیه پیش فاکتور از فروشنده
 3. ارائه فرمها و مدارک مورد نیاز مرحله پذیرش به شعب بانک
 4. افتتاح حساب جاری قرض الحسنه نزد شعب بانک توسط متقاضی در صورت نداشتن حساب جاری
 5. بررسی وضعیت متقاضی توسط بانک
  • در صورت عدم تصویب تقاضا، اطلاع کتبی موضوع به متقاضی توسط شعبه
  • در صورت تصویب تقاضا، تعیین میزان سپرده، میزان و نوع تضمین های لازم و انجام اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد با متقاضی توسط بانک
 6. تامین وثایق و ارائه مدارک مرحله انعقاد قرارداد به شعبه توسط متقاضی و انعقاد قرارداد حقوقی با او
 7. گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی توسط شعبه و اعلام موضوع به بانک کارگزار فروشنده و پذیرش شرایط مندرج در اعتبار گشیش شده توسط متقاضی .
دریافت فرم‌ها و راهنما‌های مورد نیاز

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.