.
.
  • ارسال به دوستان
  • اضافه كردن به ليست دلخواه مرورگر
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

دكتر معمارن‍ژاد: بانك صنعت و معدن بانكداري ديجيتال و شركتي را بر اساس مأموريت تخصصي و توسعه اي خود دنبال كند

دكتر معمارنژاد معاون بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اموراقتصادي و دارايي بيان داشت : بانك صنعت و معدن يك بانك توسعه اي است و بايد بانكداري شركتي و ديجيتالي را بر اساس مدل كسب و كار اين بانك تخصصي دنبال كند.
1398/10/14 شنبهتعداد بازدید:285
.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، دكتر معمارنژاد كه در جلسه پيشرفت تهيه نقشه راه پياده سازي بانكداري ديجيتال در بانك صنعت و معدن، با حضور جمعي از شخصيت هاي علمي و مديران بانكي صاحب نظر در حوزه تحول ديجيتال سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: در بانكداري سنتي ديدگاه از درون به بيرون(inside out) وجود داشت اما در بانكداري مدرن كه مبتني بر ابزارهاي بانكداري ديجيتال است، ديدگاه از بيرون به درون(outside in) وجود دارد و خدمات بر اساس سيگنال هايي كه از مشتريان دريافت مي گردد، طراحي مي شود.
معمار نژاد يادآور شد: در تهيه نقشه راه بانكداري ديجيتال بايد بهبود شاخص هاي عملكردي اين بانك مد نظر قرار گيرد و تأثير اين نوع بانكداري به صورت كمي مشخص شده و درصد پيشرفت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب معين گردد.
وي تصريح كرد: مديران ارشد بايد در انجام سه وظيفه شايسته گزيني، سياستگذاري مناسب و نظارت دقيق و كامل نهايت اهتمام را داشته باشند.
معاون بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اموراقتصادي و دارايي افزود: منظور از اجراي حاكميت شركتي اين است كه مديران ، حرفه اي تر عمل كرده و به دنبال ارتقاي كيفيت ارائه خدمات باشند.
دكتر حسين مهري مديرعامل بانك صنعت و معدن نيز در اين نشست بيان داشت: استقرار بانكداري شركتي، ساماندهي اموال مازاد بانك و تحقق تحول ديجيتال برنامه هاي مهمي هستند كه در اين بانك با عزمي راسخ دنبال مي شود و حضور افراد متخصص و كارشناس ، افق روشني را براي دستيابي به اين اهداف ترسيم كرده است.
وي افزود: بعد از ابلاغ دستورالعمل بانكداري ديجيتال به بانك ها، مديريتي براي پروژه ياد شده در اين بانك تشكيل شد و مقدمات عملياتي شدن آن تدوين گرديد كه بخشي از آن نيز در حال اجرا مي باشد.
وي تأكيد كرد: اين پروژه فرصت ارزشمندي براي همكاري با دانشگاه ها و مراكز علمي كشور فراهم مي آورد تا با بهره گيري از آخرين تكنولوژيها در حوزه بانكداري مدرن، امكان اجراي سياست مشتري محوري و توجه به نيازهاي در حال تحول مشتريان فراهم شود.
دكتر مهري عنوان داشت: در بانك صنعت و معدن سه حوزه هدف، استراتژي و تاكتيك با رويكرد ايجاد تحول ديجيتال در كسب و كار اين بانك به عنوان بانكي تخصصي و توسعه اي مورد توجه قرار گرفت و از تيرماه سال جاري گزارش اوليه اين پروژه در وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه گرديد و با تدوين نقشه راه، تحقق بانكداري ديجيتال به صورت جدي تر دنبال شد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن تأكيد كرد: در مراحل اجراي مدل بانكداري ديجيتال در اين بانك، ساختار و نظامات تحول و مديريت پروژه مشخص شد كه اعضاي دفتر برنامه آن از بخش هاي مختلف بانك بوده و زيرمجموعه آن كميته هاي راهبردي پروژه ها و اعضاي پروژه و پيمانكاران هستند و روند كار و تغييرات را به بدنه بانك ارجاع مي دهند.
در اين جلسه منصور يوسفي نيا معاون برنامه ريزي و فناوري بانك صنعت و معدن نيز توضيحات مبسوطي را در خصوص اهداف، نقشه راه و سياستهاي بانك در راستاي پياده سازي بانكداري ديجيتال و نيز الزامات آن ارائه نموده و در خصوص پيشرفت اجراي اين پروژه مهم و نحوه اجراي آن در بخش هاي مختلف اين بانك اطلاعات جامعي ارائه كرد.
يوسفي نيا اظهار داشت:به منظور اجراي پروژه بانكداري ديجيتال شرايط مشتريان در 5 منطقه احصاء مي گردد تا با آگاهي از نياز مشتريان بر اساس داده هاي پايه اي كه توسط تمامي نيروهاي صف و ستاد بانك جمع آوري شده، ابعاد بانكداري ديجيتال شكل گرفته و اجرايي شود.
معاون برنامه ريزي و فناوري بانك از راه اندازي پورتال بانكداري ديجيتال خبر داد و افزود: خلاصه اي از فعاليت هر يك از كميته ها در اين پورتال قرار گرفته و همه مديريت ها منشور بانكداري ديجيتال را تدوين كرده اند و افزون بر آن در اين قسمت ، اخبار جلسات، گزارش پيشرفت كار، نمودار زمانبندي و سند راه نيز ارائه شده است.
شايان ذكر است پس از نشست ياد شده جلسه ارزيابي عملكرد 9 ماهه اين بانك نيز با حضور دكتر معمارنژاد برگزار شد و دكتر موحد نژاد عضو هيأت مديره بانك نيز گزارش مفصلي از اقدامات انجام شده در اين مدت ارائه نمود و حاضرين نيز به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

.
.

بيشتر
نسخه قابل چاپ

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق برای بانك صنعت و معدن محفوظ می باشد.