در راستای پیاده سازی بانکداری باز در بانک صنعت و معدن، سامانه جدید اینترنت بانک دیجیتال فرآیندی(سدف) تهیه گردید. این سامانه اولین سامانه اینترنت بانک توسعه داده شده بر کانالهای یکپارچه است که امکان مشارکت مشتری در فرآیندها را فراهم می‌نماید و باعث ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای مشتری می‌گردد.
قابلیت های جدید:

  •  سرعت در تهیه و ارائه  سرویس به مشتری
  • سهولت کاربری
  • ایجاد فرایندهای مشترک بین بانک و مشتری
  • واسط کاربری بر پایه ویجت و ویستور
  • پشتیبانی از فراموشی رمز و حتی ثبت نام با اعتبار سنجی دو عاملیتی
  • تفویض اختیار شرکتی (تاش)
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر به معرفی سامانه  در جدول ذیل مراجعه نمایید.

ورود به سامانه


دریافت فرم‌ها و راهنماهای سامانه
گروه دورانV6.0.4.0