نوعی حساب بانکی است که در شعب بانک به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی و به موجب قرارداد فی مابین بانک و متقاضی افتتاح می گردد. در این نوع حساب مشتری به بانک وکالت با حق توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق مقررات به کار گرفته و سود ارزی متناسب با بازدهی و بکارگیری این منابع تعیین و بر مبنای رویه‌های متداول در بازارهای بین المللی به صورت ارزی پرداخت نماید.

ضوابط افتتاح حساب سپرده بلند ‌مدت ارزی

 • افتتاح حساب با هر نوع ابزار برداشتی منوط به عدم سابقه چک برگشتی می باشد.
 • سپرده‌ سرمایه گذاری ارزی مدت دار ثابت و غیرفعال است، بدین معنا که افزودن به مبلغ یا کاستن از آن قبل از سررسید آن ممکن نمی باشد و موجب ابطال آن می گردد. همچنین واریز وجه حواله ارزی یا انتقال وجه از حساب‌های دیگر بانک به این نوع سپرده، ممکن نمی باشد.
 • جهت پرداخت سود به سپرده‌های ارزی، گذشت حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزی الزامی می‌باشد و اگر سپرده ای، صرف نظر از مدت سپرده گذاری، زودتر از یک ماه بسته شود، هیچ سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
 • در صورت فسخ انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، قبل از موعد سررسید توسط سپرده‌گذار، شعبه مکلف به احتساب سود علی الحساب روز اول افتتاح حساب سپرده‌های بلندمدت و پرداخت آن به سپرده گذاران ذیربط می باشد. ضمناً شعبه موظف است در خصوص نرخ سود علی الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد را ملاک تسویه قرار دهد.
 • سود قابل پرداخت به اشخاص حقیقی / حقوقی که مبلغ سپرده گذاری آنها بیش از ٢٥٠ هزار دلار باشد(یا معادل آن به سایر ارزها) با توجه به مدت سپرده گذاری، به صورت توافقی تعیین خواهد شد. بدین منظور مسئولین شعب ارزی پیشنهاد شعبه را از طریق مدیریت شعب ، جهت کسب تکلیف به معاون بانکی و بین الملل جهت تصمیم گیری اعلام می نماید. سود این دسته از سپرده‌ها با پیشنهاد معاونت بانکی و بین الملل و تائید مدیر عامل تعیین می شود.
 • سود سپرده ارزی به صورت ارزی به حساب معرفی شده توسط سپرده گذار در بانک (قرض‌الحسنه جاری یا پس انداز یا کوتاه مدت) واریز می شود. همچنین با درخواست سپرده‌گذار، سود سپرده به حساب افراد دیگری که نزد بانک حساب قرض‌الحسنه پس انداز و یا جاری دارند قابل واریز است.
 • هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند در هر یک از شعب بانک صنعت و معدن بنام خود یا اشخاص دیگر با رعایت مقررات قانونی مبادرت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی نماید. حق استفاده از موجودی حساب حسب مورد با صاحب حساب (شخصی حقیقی یا حقوقی) یا نماینده قانونی وی (ولی ، وصی ، قیم و یا وکیل ) می باشد.
 • بانک می بایست برای ارائه هرگونه تسهیلات/ اعتبارات و خدمات به مشتریان، شناسه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی و کد پستی آنها را با استفاده از "سامانه احراز هویت اشخاص (ساها)" احراز نماید.
 • افتتاح و استفاده از موجودی حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی به موجب وکالتنامه رسمی، بلامانع می باشد.
 • سپرده‌گذار در هر زمانی قادر است، سپرده خود را ابطال نمایند و وجه آن را به صورت نقد دریافت یا به صورت حواله به حساب‌های دیگر انتقال دهند. برای ابطال سپرده، ارایه اصل برگ قرارداد سپرده و درخواست کتبی ابطال سپرده و کارت شناسایی الزامی است.
 • اشخاص حقوقی به شرط پیش بینی در اساسنامه و شرکت نامه با ارایه شرکت نامه, اساسنامه وآگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد , می توانند حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی افتتاح نمایند.
 • سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران علاوه بر رعایت دستورالعمل ، مستلزم معرفی یکی از سازمانها دولتی یا سفارتخانه‌های خارجی، دال بر شناسائی و تائید متقاضی است. این حساب فقط در ایران و بنا به دستور پرداخت از طریق کارگزار در داخل یا خارج از کشور امکان پذیر است.
 • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار ارزی معادل هم ارز ٥ میلیون ریال و حداقل مدت سپرده سرمایه گذاری به منظور کسب سود از هنگام افتتاح حساب یک ماه می‌باشد.
 • سود این نوع سپرده به صورت قطعی و در سر رسید سپرده قابل پرداخت می باشد.
 • تا سررسید سپرده امکان برداشت از حساب وجود ندارد
 • افتتاح حسابهای ارزی به یورو، پوند انگلیس، دلار آمریکا، ین ژاپن، ریال عربستان سعودی، دلار کانادا، درهم امارات و دینار بحرین امکان پذیر است.
 • سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار ارزی، به هنگام سررسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سپرده‌گذار و با توجه به قرارداد منعقده فی مابین بانک و مشتری، برای دوره‌های بعدی تمدید می‌گردد.
 • سهم سود این سپرده‌ها بر اساس ضوابط مربوطه محاسبه ودر سرسید تعیین شده به صورت قطعی به تناسب نوع حساب ( یک ، ٣ ، ٦، ٩ و ١٢ ماهه) و حسب نرخ سود مقرر به حسابی که سپرده‌گذار معرفی نموده باشد واریز می شود
 • سپرده‌گذاران می‌توانند قرارداد واگذاری سپرده خود را به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی در اختیار بانک قرار دهند و در حالیکه سود سپرده خود را دریافت می‌کنند، وثیقه لازم را نیز تأمین نمایند.

نحوه محاسبه سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار ارزی

 • سود حساب‌های ارزی مدت‌دار LIBOR + I بدون کسر کارمزد می باشد. نرخ لایبور روز سپرده‌گذاری، مبنای محاسبه نرخ سود قرار می‌گیرد و اگر سپرده قابل تمدید باشد، نرخ اولین روز دوره تمدید شده مبنای محاسبه نرخ سود دوره جدید قرار می گیرد.
 • متغیر I اضافه پرداخت بانک به سپرده گذاران می باشد که هر ماهه به صورت مشترک توسط معاونت بانکی و بین الملل و معاونت مالی تعیین و پس از تائید مدیر عامل بانک قابل پرداخت می باشد.
 • سود سپرده‌های ارزی به صورت ارزی قابل پرداخت است.
 • فرمول محاسبه سود سپرده ارزی به شرح ذیل می باشد که اجزای آن عبارتند از:
  • L: نرخ لایبور که به طور روزانه استخراج و اعلام می گردد. این نرخ برای دوره سپرده گذاری (١ ، ٣، ٦، ٩ و ١٢) هر ارز (دلار، یورو، پوند، درهم و...) روزانه تعیین می شود.
  •  
  • x: مبلغ سپرده.
  • d: تعداد روزهایی که سپرده نزد بانک تودیع شده است.
  • I: اضافه پرداخت سود نسبت به نرخ لایبور است که جهت تشویق سپرده گذاران می باشد. این ضریب با پیشنهاد مشترک معاونت بانکی و بین الملل و مالی و تائید مدیر عامل بانک برای انواع سپرده‌های ا الی ١٢ ماهه تعیین می گردد و در زمان‌های مورد نظر بانک مجددا اصلاح می شود.
 • چنانچه متقاضی با پرداخت نقود بیگانه (بصورت نقدی) نسبت به گشایش حساب و یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام نماید، در صورت تقاضای برداشت از حساب، می بایست وجه مورد نظر را عیناٌ به ارز وصول شده به حساب و یا سایر ارزهای جهانروا، به وی پرداخت گردد. ضمنا اخذ هرگونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات و یا معادل آن به ریال (به نرخ روز)، در خصوص این گونه حسابها فاقد موضوعیت می باشد.
 • صدورحواله از محل موجودی حسابهای مفتوحه به حسابهای داخلی و خارج کشور با حداقل کارمزد مندرج در دستورالعمل تعرفه خدمات بانکی صورت می پذیرد.
 • پرداخت اسکناس از محل حواله‌های ارزی وارده به ذینفع یا غیرآن، درحد مقدورات بانک بلامانع است.
 • فروش مازاد اسکناس مصرف نشده از محل حسابهای مذکور از طریق مدیریت بین الملل و تجهیز منابع به اداره بین الملل بانک مرکزی امکان پذیر می باشد.
 • بانک مکلف است ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صاحب حساب، شماره و میزان مانده حساب متوفی را به اداره امور مالیاتی محل اعلام نماید. بانک فقط موجودی حساب را درقبال ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث دایر بر اینکه در اظهار نامه مالیاتی، شماره و مانده حساب متوفی ذکر شده باشد به وراث قانونی او پرداخت خواهد کرد.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقیقی ایرانی

 • مشتری/مشتریان یا موکل/موکلین آنها (همراه با وکالتنامه رسمی) به شعب بانک مراجعه و با ارائه مدارک ذیل درخواست افتتاح حساب مدت دار ارزی می نماید:
  ١- ‌اصل شناسنامه عکس‌دار/گذرنامه و یک برگ تصویر از صفحه اول شناسنامه/قسمت عکس دار گذرنامه جهت تطبیق آن با اصل و نگهداری در سوابق شعبه .
  ٢- در صورت وجود تغییرات در شناسنامه یک برگ تصویر از صفحات مربوط به درج تغییرات (حسب مورد).
  ٣- تصویر قیم نامه، وکالت نامه بر حسب مورد.
 • چنانچه متقاضی به نمایندگی یا وکالت از طرف شخص یا اشخاص دیگر تقاضای افتتاح حساب نماید. در این صورت شناسائی و احراز هویت اصیل و وکیل یا نماینده اصیل (هر دو) ضروری است.
 • برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی روی تصویر مدارک اخذ شده از مشتری عبارت“ فتوکپی با اصل برابر است“ قید و به مهر شعبه و کاربر مسئول، ممهور و در سابقه نگهداری می شود.
 • نشانی کامل محل سکونت و اقامتگاه (شغلی) و شماره تلفن درخواست کننده افتتاح حساب و اصالت آن از طریق تماس تلفنی و یا سایر شیوه‌های ممکن کنترل و تائید می شود.
 • تعریف مشتری درسیستم اتوماسیون بانکی جهت سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی مطابق دستورالعمل معرفی مشتری به شعب بانک صورت می گیرد.
 • فرم درخواست صدور سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار ارزی توسط مشتری تکمیل امضاء و تحویل کاربر می‌شود.
 • قبول مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی (فرم شماره ١) و امضاء آن توسط متقاضی/ متقاضیان/وکیل /وکلای او در حضور کاربر مسئول در شعبه.
 • پرداخت وجوه مربوط به تمبر مالیاتی توسط متقاضی/وکیل او و الصاق تمبر مالیاتی بروی گواهی سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار ارزی.
 • واریز وجه لازم برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی معادل حداقل ٥ میلیون ریال (هم ارز ریالی).
 • کنترل پرونده توسط معاون خدمات بانکی شعبه و پس از تائید، ارایه قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی به مشتری.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران و مقیم خارج از ایران

 • علاوه بر موارد ذکر شده در بخش افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقیقی ایرانی ( برخی موارد مانند شناسنامه که گذرنامه جایگزین آن می شود لازم است متناسب با افراد خارجی اصلاح گردد) دریافت مدارک و رعایت موارد ذیل نیز الزامی می باشد.
 • اخذ تصویر یا رونوشت مصدق پروانه یا جواز اقامت معتبر در ایــــران که می بایست با اصل آن توسط شعبه مطابقت داده شود.
 • لازم است شماره و مشخصات پروانه اقامت مخصوصاً تاریخ سررسید (انقضاء) آن در اوراق نمونه امضاء یادداشت و مراقبت شود که قبل از انقضاء موعد پروانه اقامت، تمدید یا لغو آن به بانک اعلام شود. درصورت تمدید، سررسید جدید در فرم درخواست افتتاح حساب قید می شود.
 • اخذ تصویر یا رونوشت مصدق پروانه اشتغال بکار در کشور به همراه معرفی نامه از یکی از موسسه‌های دولتی، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارجی که دال بر شناسایی و تایید متقاضی بر این امر باشد که می بایست تصویر پروانه اشتغال به کار با اصل آن توسط شعبه مطابقت داده شود.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقوقی

 • علاوه بر موارد ذکر شده در بخش افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی دریافت مدارک و رعایت موارد ذیل نیز الزامی می باشد: ( برخی موارد مانند شناسنامه لازم است تغییر یابد و متناسب با اشخاص حقوقی اصلاح شود. برای مثال فرم تعریف مشتری اشخاص حقوقی، جایگزین فرم اشخاص حقیقی می شود. تصویر کلیه مدارک می بایست با اصل آن توسط شعبه مطابقت داده شود.
 • اشخاص حقوقی به موجب مدارک قانونی و به شرط پیش بینی در اساسنامه و شرکت نامه (برای شرکتهائی که شرکتنامه دارند) با ارایه شرکت نامه, اساسنامه وآگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد, می توانند حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی افتتاح نمایند.
 • دریافت یک نسخه تصویر یا رونوشت گواهی‌شده از اساسنامه و شرکتنامه (برای شرکتهائی که شرکتنامه دارند)، که به تصویب صاحبان سهام رسیده و اختیارات هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز، مشخص شده باشد.
 • دریافت یک نسخه از تصویر اولین آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی‌ تغییرات منتشره در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات ذیل باشد .
 • مشخصات دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند.
 • مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
 • اخذ تصویر آخرین صورت جلسه مجمع و آخرین صورتجلسه ثبت شده هیات مدیره که در آن حدود و مدت اختیارات هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز تعیین شده باشد.
 • تصویر شناسنامه مدیران، صاحبان بیش از ٢٠ درصد سهام یا سهم الشرکه هیات امناء و یا مسئولین در رده آنها و نشانی دقیق آنها (به منظور شناسائی شرکتهای مختلفی که توسط اشخاص محدودی ایجاد می گردد).
 • مجوز فعالیت درصورتیکه فعالیت در موضوع شرکت، موسسه و سازمان مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد.
 • نشانی دقیق مرکز اصلی شرکت، موسسه و یا سازمان (با اخذ تصویر سند مالکیت، اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه‌های موضوع قانون مالک و مستاجر).
 • نام و نشانی حسابرس یا حسابرسان و بازرس قانونی شرکت.

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور

 • افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور با رعایت شرایط ذکر شده و رعایت شرایط ذیل بلا مانع می باشد:
  ١. رونوشت مصدق ترجمه اساسنامه ثبت شده که شخصیت حقوقی شرکت یا موسسه مزبور بوسیله مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع تائید شده باشد.
  ٢. رونوشت و ترجمه رسمی وکالتنامه شرکت.

نحوه‌ی استفاده از حساب‌های ارزی و حواله‌های ارزی وارده و ارز نقدی

 • نقل و انتقال ارز از محل حسابهای ارزی و نیز صدور حواله‌های ارزی از محل این حسابها به خارج از کشور مانعی ندارد.
 • واریز وجه حواله‌های ارزی وارده به حسابهای ارزی بلامانع است .
 • صدور حواله‌های ارزی به خارج از کشور از محل حواله‌های ارزی وارده در وجه ذینفع یا غیر آن مانعی ندارد.
 • پرداخت اسکناس از محل حواله‌های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن درحد مقدورات شعبه بلامانع است .
 • پرداخت نقدی از محل حسابهای ارزی و حواله‌های وارده به اشخاص ثالث با درج مراتب درگذرنامه به منظور خروج از کشور یا انتقال آن بلامانع می باشد.
 • درصورت درخواست متقاضی ، وجوه حساب‌های ارزی و حواله‌های ارزی وارد ،قابل تسعیر به ریال و همچنین سایر ارزها با احتساب نرخ رسمی خواهد بود.
 • حواله‌های ارزی وارده درصورت درخواست دارنده حواله مبنی بر تبدیل به ارز دیگری‌، با درنظرگرفتن نرخ خرید ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذینفع حواله به ریال تبدیل و چنانچه ذینفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله به صورت ارز از قبیل واریز به حساب ارزی‌، صدور حواله‌، چک بانکی‌، چک مسافرتی و یا دریافت ارز بصورت اسکناس را داشته باشد، معادل ریالی حاصله به نرخ فروش ارز روز مراجعه مجددًا به ارز مورد درخواست تبدیل و در اختیار ذینفع قرارگیرد.
 • استفاده از کارتهای بین المللی ارزی طبق ضوابط و مقررات مربوط به حسابهای ارزی امکانپذیر بوده و پرداختهای نقدی از محل این کارتها نیز درحد مقدورات شعبه بلامانع است .
 • ورود و خروج ارزهای مجاز اشخاص از طریق سیستم بانک ی به هرمیزان مجاز می باشد.
 • ورود ارز توسط هرمسافر از خارج و یا ازمناطق آزاد تجاری، صنعتی به سرزمین اصلی به صورت اسکناس تا سقف پنج هزاردلار و یا معادل آن به سایر ارزها مجازمی باشد. برای ورود اسکناس بیش از پنج هزاردلار، مسافر باید درمبادی ورودی اظهارنامه ارزی تکمیل و اطلاعات مربوطه نیز توسط بانک ثبت گردد.
 • خروج اسکناس به خارج ازکشور(از سرزمین اصلی) و یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی تا سقف پنج هزاردلار و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می باشد. خروج بیش ازمیزان تعیین شده موکول به ارایه اظهار نامه ارزی و یا اعلامیه بانکی
 • واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن حداکثر تا سقف پنجهزار دلار بلامانع می باشد. همچنین واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن بیش از سقف پنج هزاردلار مشروط به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط بلامانع است.
 • ضوابط و دستورالعملهای مربوط به حسابهای ارزی مشمول حسابهای ارزی مفتوحه بین بانکی نمی گردد و اینگونه حسابها از اجرای این دستورالعملها مستثنی هستند.

گروه دورانV6.0.4.0