نوعی حساب بانکی است که در شعب به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی و به موجب قرارداد فی مابین بانک و متقاضی افتتاح می گردد. در این نوع حساب مشتری به بانک وکالت با حق توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق ضوابط و مقررات بین المللی به کار گرفته و سود حاصله را با رعایت بخشنامه های بانک مرکزی به مشتری پرداخت نماید.

ضوابط افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت ارزی

 • افتتاح حساب با هر نوع ابزار برداشتی منوط به عدم سابقه چک برگشتی می باشد.
 • هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند در هر یک از شعب بانک صنعت و معدن به نام خود یا اشخاص دیگر با رعایت مقررات قانونی مبادرت به افتتاح حساب سپرده ارزی کوتاه مدت نماید. حق استفاده از موجودی حساب حسب مورد با صاحب حساب (شخصی حقیقی یا حقوقی) یا نماینده قانونی وی (ولی ، وصی ، قیم و یا وکیل با وکالت نامه رسمی ) می‌باشد.
 • بانک می بایست برای ارائه هرگونه تسهیلات/ اعتبارات و خدمات به مشتریان، شناسه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی و کد پستی آنها را با استفاده از "سامانه احراز هویت اشخاص (ساها)" احراز نماید.
 • اشخاص حقوقی به شرط پیش بینی در اساسنامه و شرکت نامه با ارایه شرکت نامه، اساسنامه وآگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد، می توانند حساب سپرده کوتاه مدت ارزی افتتاح نمایند.
 • افتتاح حساب جهت اشخاص بی سواد بلامانع می باشد در این صورت از صاحب حساب حتی المقدور علاوه بر اثر انگشت به عنوان نمونه امضاء، مهر نام وی نیز اخذ خواهد شد.
 • سپرده کوتاه مدت ارزی برای اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران علاوه بر رعایت موارد ذکر شده در بندهای دستورالعمل مستلزم معرفی یکی از سازمانها دولتی یا سفارتخانه‌های خارجی، دال بر شناسائی و تائید متقاضی است.
 • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی ١٠٠ دلار و یا معادل آن به سایر اسعار و حداقل مدت سپرده سرمایه گذاری به منظور کسب سود از هنگام افتتاح حساب یک ماه می‌باشد.
 • سپرده‌ کوتاه مدت ارزی، سر رسید معینی ندارد و امکان افزودن به مبلغ یا کاستن از آن در هر زمان ممکن می باشد. همچنین واریز وجه حواله ارزی یا انتقال وجه از حساب‌های دیگر بانک به این نوع سپرده، امکان پذیر می باشد.
 • سپرده‌گذار می‌تواند کل یا بخشی از مبلغ سپرده را در هر زمان به صورت یکجا دریافت یا برای شخص دیگری حواله نماید.
 • تنها شعب بانک‌های مستقر در مناطق آزاد که دارای ''تاییدیه تطبیق'' از مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری باشند با رعایت سایر مقررات نافذ می توانند نزد یکدیگر حساب کوتاه مدت ارزی افتتاح نمایند.
 • بانک کلیه ضوابط و مقررات مربوط به پولشوئی و دستورالعملهای ذیربط را که از سوی مراجع ذیصلاح قانونی اعلام می گردد را در مورد تمامی حسابهای افتتاح شده نزد خود اعمال می نماید.
 • افتتاح حسابهای ارزی به یورو، پوند انگلیس، دلار آمریکا، ین ژاپن، ریال عربستان سعودی، دلار کانادا، درهم امارات و دینار بحرین امکان پذیر است.
 • جهت پرداخت سود به سپرده های ارزی، گذشت حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی الزامی است و اگر سپرده ای، زودتر از یک ماه بسته شود، هیچ سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
 • سود سپرده ارزی به صورت ارزی به حساب دارندگان سپرده ها واریز می شود. همچنین با درخواست سپرده‌گذار، این سود به حساب افراد دیگری که نزد بانک حساب قرض‌الحسنه پس انداز یا جاری یا سپرده کوتاه مدت دارند قابل واریز است.
 • سود قابل پرداخت به اشخاص حقیقی / حقوقی و برای مشتریان خاص به صورت توافقی تعیین خواهد شد. بدین منظور مسئولین شعب ارزی پیشنهاد شعبه را از طریق مدیریت شعب جهت کسب تکلیف به معاون بانکی و بین الملل جهت تصمیم گیری اعلام می نماید. سود این دسته از سپرده ها با پیشنهاد معاونت بانکی و بین الملل و تائید مدیر عامل تعیین می شود.
 • سود این نوع سپرده ها به صورت قطعی و روز شمار پرداخت می شود.
 • نحوه محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت ارزی :
  ١. سود این حساب‌ها با پیشنهاد معاون بانکی و بین الملل و تصویب هیات مدیره بانک و بدون کسر کارمزد محاسبه میشود.
  ٢. سود سپرده های ارزی به صورت ارزی قابل پرداخت است.
  ٣. فرمول محاسبه سود سپرده ارزی به شرح ذیل می باشد که اجزای آن عبارتند از:

x: مبلغ سپرده.
d: تعداد روزهایی که سپرده نزد بانک تودیع شده است.
I: نرخ سپرده کوتاه مدت مصوب هیات مدیره.

نحوه استفاده ازحسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده و ارز نقدی

 1. نقل و انتقال ارز از محل حسابهای ارزی و صدور حواله های ارزی از محل این حسابها به خارج از کشور مانعی ندارد.
 2.  واریز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی بلامانع است .
 3.  صدور حواله های ارزی به خارج از کشور از محل حواله های ارزی وارده در وجه ذینفع یا غیر آن مانعی ندارد.
 4.  پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن درحد مقدورات بانک و با کسر کارمزد بلامانع است .
 5.  پرداخت نقدی از محل حسابهای ارزی و حواله های وارده به اشخاص ثالث با درج مراتب درگذرنامه به منظور خروج از کشور یا انتقال آن با کسر کارمزد بلامانع می باشد.
 6.  درصورت درخواست متقاضی، وجوه حساب های ارزی و حواله های ارزی وارده، قابل تسعیر به ریال و همچنین سایر ارزها با احتساب نرخ رسمی خواهد بود.
 7.  حواله های ارزی وارده درصورت درخواست دارنده حواله مبنی بر تبدیل به ارز دیگری‌، با درنظرگرفتن نرخ خرید ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذینفع حواله به ریال تبدیل و چنانچه ذینفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله به صورت ارز از قبیل واریز به حساب ارزی‌، صدور حواله‌، چک بانکی‌، چک مسافرتی و یا دریافت ارز بصورت اسکناس را داشته باشد، معادل ریالی حاصله به نرخ فروش ارز روز مراجعه مجددًا به ارز مورد درخواست تبدیل و در اختیار ذینفع قرارگیرد.
 8.  واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن حداکثر تا سقف پنجهزار دلار بلامانع می باشد. همچنین واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن بیش از سقف پنج هزاردلار مشروط به رعایت مقررات پیشگیری از پولشوئی بلامانع است.
 9. استفاده از کارتهای بین المللی ارزی طبق ضوابط و مقررات مربوط به حسابهای ارزی امکانپذیر بوده و پرداختهای نقدی از محل این کارتها نیز درحد مقدورات شعبه بلامانع است .
 10.  ورود و خروج ارزهای مجاز اشخاص از طریق سیستم بانک ی به هرمیزان مجاز می باشد.
 11. خروج اسکناس به خارج ازکشور(از سرزمین اصلی) و یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی تا سقف پنج هزاردلار و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می باشد. خروج بیش ازمیزان تعیین شده موکول به ارایه اظهار نامه ارزی و یا اعلامیه بانکی
 12. واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن حداکثر تا سقف پنجهزار دلار بلامانع می باشد. همچنین واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن بیش از سقف پنج هزاردلار مشروط به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط بلامانع است.
 13.  برای این سپرده ها دفترچه حساب کوتاه مدت ارزی صادر می شود.
 • چنانچه متقاضی با پرداخت نقود بیگانه (بصورت نقدی) نسبت به گشایش حساب و یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام نماید، در صورت تقاضای برداشت از حساب، می بایست وجه مورد نظر را عیناٌ به ارز وصول شده به حساب و یا سایر ارزهای جهانروا، به وی پرداخت گردد. ضمنا اخذ هرگونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات و یا معادل آن به ریال (به نرخ رسمی)، در خصوص این گونه حسابها فاقد موضوعیت می باشد.
 • صدورحواله از محل موجودی حسابهای مفتوحه(موضوع بند فوق) به حسابهای داخلی و خارج کشور با حداقل کارمزد مندرج در دستورالعمل تعرفه خدمات بانکی صورت می پذیرد.
 • پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیرآن، درحد مقدورات بانک بلامانع است.
 • فـروش مـازاد اسکنـاس مصرف نشده از محـل حسابـهای مذکور از طریق مدیریت بین الملل و تجهیز منابـع به اداره بین الملل بانک مرکزی امکان پذیر می باشد.
 • بانک مکلف است ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صاحب حساب، شماره و میزان مانده حساب متوفی را به اداره امور مالیاتی محل اعلام نماید. بانک فقط موجودی حساب را درقبال ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث دایر بر اینکه در اظهار نامه مالیاتی، شماره و مانده حساب متوفی ذکر شده باشد به وراث قانونی او پرداخت خواهد کرد.

افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی برای اشخاص حقیقی ایرانی

 • مشتری/مشتریان یا موکل/موکلین آنها (همراه با وکالتنامه رسمی) به شعب بانک مراجعه و با ارائه مدارک ذیل درخواست افتتاح حساب مدت دار ارزی می نماید:
  1.  ‌اصل شناسنامه عکس‌دار/ گذرنامه و یک برگ تصویر از صفحه اول شناسنامه/قسمت عکس دار گذرنامه جهت تطبیق آن با اصل و نگهداری در سوابق شعبه .
  2.  در صورت وجود تغییرات در شناسنامه یک برگ تصویر از صفحات مربوط به درج تغییرات (حسب مورد).
  3.  تصویر قیم نامه، وکالت نامه بر حسب مورد.
  4. چنانچه متقاضی به نمایندگی یا وکالت از طرف شخص یا اشخاص دیگر تقاضای افتتاح حساب نماید. در این صورت شناسائی و احراز هویت اصیل و وکیل یا نماینده اصیل (هر دو) ضروری است.
  5.  کاربر مسئول موظف است، تصویر کلیه مدارک اخذ شده از مشتری را با ذکر عبارت“ تصویر با اصل برابر است“ قید و پس از امضاء به مهر شعبه، ممهور و در سابقه نگهداری نماید.
  6.  نشانی دقیق محل سکونت یا اشتغال و شماره تلفن اخذ می شود.
 • قبول مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده کوتاه مدت ارزی و امضاء آن توسط متقاضی/ متقاضیان/وکیل /وکلای او در شعبه.
 • پرداخت وجوه مربوط به تمبر مالیاتی توسط متقاضی/وکیل او و الصاق تمبر مالیاتی بروی قرارداد.
 • واریز وجه لازم برای افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی معادل ١٠٠ دلار یا معادل آن به سایر اسعار.
 • فرایند افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی برای اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران و مقیم خارج از ایران، برای اشخاص حقوقی ایرانی یا خارجی مقیم داخل یا خارج از کشور مشابه همین موارد در دستورالعمل افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی می باشد.

گروه دورانV6.0.4.0