شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
    
تاریخ تاسیس  :   ١٣٧٢/٠٧/٢٤


موضوع فعالیت  :   این شرکت در مهر ماه ١٣٧٢ پدید آمده و موضوع فعالیت اصلی آن خدمات کارگزاری، کارگزار / معامله گری و بازار گردانی و خدمات مالی و مشاوره ای می باشد.
این شرکت از جمله شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه محسوب می گردد.
سرمایه  :   200 میلیارد ریال


آدرس   :  تهران - خیابان وزرا، کوچه یازدهم، پلاک 10 ، طبقه 7


تلفن :     45481000


نمابر  :   45481000 داخلی 710


تارنما  :   www.smbroker.ir


پست الکترونیکی   :  info@smbroker.ir


گروه دورانV6.0.4.0