مشتري گرامي:

با سلام و احترام و عرض خوش آمدگويي
به استحضار ميرساند اين سامانه به منظور پاسخگويي به شكايات، نظرات و پيشنهادهاي جنابعالي و در راستاي تحقق اصل مشتري مداري ايجاد گرديده است. بر اين اساس شما قادر خواهيد بود نظرات، شكايات و پيشنهادهاي خود را در آن درج و با اخذ شماره پيگيري، پاسخ شكايات مطروحه را ظرف مدت ٣٠ روز از طريق همين سامانه دريافت نماييد.
اين بانك پاسخگويي را از جمله وظايف خود قلمداد نموده و مشتريان محترم مي‌توانند پاسخ شكايات خود را در مدت زمان تعيين شده از سامانه دريافت نمايند منوط به اينكه به هنگام ثبت شكايات خود به نكات ذيل توجه كافي مبذول فرمايند :
- تكميل همه فيلدهاي مندرج بويژه فيلدهاي ستاره دار در سامانه ضروري است به نوعي كه هويت كامل مشتري، نشاني، كدملي و كدپستي و شماره تلفن و... آن به درستي ثبت گردد.
- درج اطلاعات ناقص، نادرست، شكايات تكراري و يا بكارگيري الفاظ منافي عرف، مانع رسيدگي به موارد مطروحه ،گرديده عدم امكان پاسخگويي به آن را موجب خواهد بود.
- شكايت هاي ارسالي به ساير نهادهاي نظارتي از طريق سامانه‌هاي مربوط پاسخ داده خواهد شد.
- جهت ثبت شكايات از واحدهاي مختلف بانك، نياز به تكميل و ثبت فرمها بصورت جداگانه مي‌باشد.
- درج كننده شكايت، پاسخگوي هرگونه تبعات و مسئوليتهاي قانوني است.
- ثبت و درج شكايات به جهت كمبود فضا در سايت اينترنت حتي الامكان در كمترين ميزان كلمات صورت پذيرد.

 


 

 

پل هاي ارتباطي مشتريان با بانک 
در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي
02127871292 ، 02127871357 ، 02127873018 ، 02127871142 يا 02127871265 مدیریت بازرسي و پاسخگويي به شكايات تماس بگيريد.


گروه دورانV6.0.4.0