شعب بانک آماده ارائه انواع خدمات بانکی به شرح ذیل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند:

 1. گشایش اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی برای خرید انواع کالا - خدمات - اجرای طرحهای عمرانی - امور پیمانکاری و ...
 2. اعطاء تسهیلات بانکی ثابت و سرمایه در گردش به متقاضیان و مجریان طرحها و واحدهای تولیدی
 3. پذیرش طرحهای متقاضیان و مجریان طرحها و واحدهای تولیدی به منظور بررسی و اعطاء تسهیلات مالی به صورت ارزی:
  الف- از محل حساب ذخیره ارزی (اعتبار ماده ٦٠ - اصلاحی - قانون برنامه سوم کشور) و در چارچوب قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
  ب- از محل خطوط ویژه اعتباری بر اساس قراردادهای منعقده با بانک توسعه اسلامی و سایر بانکهای کارگزار خارجی به صورت بلند مدت - میان مدت و کوتاه مدت (فاینانس و ریفاینانس).
 4. پذیرش و گشایش اعتبارات اسنادی خارجی.
 5. صدور ضمانتنامه
 6. افتتاح حسابهای بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
 7. افتتاح حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت.
 8. امور حوالجات.
 9. صدور کارت پرداخت جهت استفاده از کلیه دستگاههای خودپرداز عضو شبکه شتاب
 10. پرداخت حقوق کارکنان شرکتها و موسسات به صورت دسته ای
 11. عاملیت فروش اوراق مشارکت
 12. قبول چکهای مدت دار مشتریان بانک
 13. کلیه حسابهای مفتوحه توسط مشتریان به صورت متمرکز بوده و امکان واریز و برداشت در کلیه شعب این بانک میسر می باشد.
 14. عملیات انتقال وجوه از طریق دستگاههای PINPAD موجود در شعب تا سقف ١٥٠ میلیون ریال.

 


نام شعب شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه
1 شعب تهران ٧:٣٠ صبح ‌تا ١٤:٠٠عصر ٧:٣٠ صبح ‌تا ١٣:٠٠عصر
2 شعب شهرستانها ٧:٣٠ صبح ‌تا ١٤:٠٠عصر ٧:٣٠ صبح ‌تا ١٣:٠٠عصر
3 شعب مناطق آزاد ٨:٠٠ صبح ‌تا ١٦:٠٠عصر ٨:٠٠ صبح تا٠٠: ١٣عصر
4 شعب مستقر در شهرکهای صنعتی و شعبه فولاد خوزستان ٧:٣٠ صبح ‌تا ١٤:٠٠عصر ٧:٣٠ صبح ‌تا ١٣:٠٠عصر

گروه دورانV6.0.4.0