با عنایت به لزوم بررسی و احراز اطلاعات محل سكونت و عندالزوم محل كار/ فعالیت اقتصادی اعلامی توسط مشتریان محترم بانک صنعت و معدن، در نظر است اصالت و صحت نشانی های ایشان میسر گردد، لذا می بایست مشتریان جهت اعتبار سنجی نشانی خود عملیات ذیل را انجام دهند:

فرآیند اجرایی اعتبارسنجی :
  • مشتریان محترم جهت اعتبارسنجی نشانی خود به لینک ذیل مراجعه نموده و نشانی خود را در صفحه مربوطه وارد نمایند و کد رهگیری 10 رقمی برای ایشان ایمیل/پیامک می گردد.
  • نامه چاپ شده حاوی رمز تایید 6 رقمی به نشانی تایید شده توسط مشتری از طریق سرویس پستی منتخب برای ایشان ارسال می گردد.
  • نامه توسط مشتری یا اقوام درجه یك (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) منوط به ارایه اصل كارت ملی مشتری و یا كارت ملی اقوام درجه یك برای مشتریان حقیقی یا وكیل و نماینده قانونی با معرفی نامه ممهور به مهر شركت برای مشتریان حقوقی دریافت می گردد.
  • مراجعه مشتری به سامانه اعتبارسنجی جهت درج كدملی و كد شش رقمی چاپ شده بر روی نامه اعتبارسنجی در بخش مربوط به تایید نشانی یا ارسال پیامك حاوی اطلاعات كد ملی و كد تایید (با درج یك فاصله بین آنها) به شماره 02141924 و یا تماس با سامانه 02141924

 

نكات حایز اهمیت :
  • در صورت عدم تطبیق مفاد تكمیل شده در سامانه كه توسط مشتری تایید شده ، تمامی فرآیند مربوطه می بایست از ابتدا تكرار گردد و بانک صنعت و معدن هیچ گونه مسیولیتی بابت اشتباه مشتریان در تایید اطلاعات مزبور و پرداخت هزینه مجدد جهت تكرار فرآیند مربوطه را نخواهد داشت. پس از پرداخت هزینه مربوطه، كد رهگیری ده رقمی به صورت ایمیل، پیامك و فاكتور رسمی به صورت الكترونیكی برای مشتری ارسال می گردد، لیكن مشتری بایستی در خصوص ذخیره كدرهگیری اقدام نماید.
  • نامه اعتبار سنجی پس از تكمیل اطلاعات چاپ و پاكت گذاری شده و در روز بعد از طریق سرویس پستی انتخابی مشتری به محل سكونت وی ارسال می گردد.
  • امكان رهگیری آخرین وضعیت نامه اعتبارسنجی مرسوله از طریق كد پیگیری تحویل شده به مشتری با مراجعه به لینک ذیل میسر می باشد.
  • به دلیل چاپ فوری نامه های حاوی اطلاعات ثبت شده ، جهت ارسال به نشانی مربوطه اصلاح اطلاعات ثبت شده در سامانه امكان پذیر نمی باشد، لذا در صورت وجود مغایرت در آدرس و سایر اطلاعات ، نامه به مركز اعتبارسنجی عودت شده و مشتری می بایست تمامی موارد فوق را از ابتدا پیگیری نماید.
  • در صورت عدم حضور مشتری یا اعضای درجه یك مشتری در محل سكونت مندرج در نامه، پاكت مربوطه به مركز اعتبارستجی عودت می گردد و حداكثر دو بار به محل مشتری مراجعه خواهد شد.

لازم به ذكر است جهت اعتبار سنجی نشانی مشتریان ، بانكی نیازی به صدور گواهی اعتبار سنجی دیجیتال یا چاپی ندارد و فقط ثبت نشانی مشتری جهت اعتبار سنجی كفایت می كند.

ورود به سامانه پیگیری مرسوله


گروه دورانV6.0.4.0