دوشنبه, 2 خرداد 1401
پلیس فتا
اینترنت بانک
  • ساعت : ۱۳:۳۸:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ 
سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات تطبیق باك صنعت و معدن: حاكمیت شركتی پایدار، تنها زمانی امكان پذیر است كه به فرایندی مستمر و نظام‌مند تبدیل شود
حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و ذینفعان دیگر است و ساختاری ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن و اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می‌شود و در این میان، هدف اصلی آن، بهبود عملکرد شرکت‌، ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیأت ‌مدیره در برابر ارزش های ذینفعان و سهامداران است و می توان گفت امروزه اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی بر کسی پوشیده نیست.

1-    در مورد لزوم اجرای حاکمیت شرکتی توضیح دهید و بفرمایید این مبحث پیرامون چه موضوعاتی است؟
 بحرانهاي مالي و سقوط اقتصادي در دهه ‌هاي اخير و مشكلات ايجاد شده ناشي از عملكرد مديران براي سازمانهاي بسيار موفق جهاني كه موجب زيانهاي هنگفت براي سرمايه‌گذاران و ذينفعان گرديد ناظران مالي را بر آن داشت كه اصولي را جهت راهبري شركتها تدوين نمايند.
حاكميت شركتي در برگيرنده كليه فرآيندها و ساختارهايي است كه موسسه مالي را در امر هدايت و راهبري امور با هدف اطمينان از امنيت و سلامت عملكرد آن همراه با تقويت بازده حقوق صاحبان سهام كمك مي‌نمايد؛ توزيع اختيارات و به كارگيري مكانيزمهاي مناسب توسط هيأت مديره، هيأت عامل و سهامداران به منظور پاسخگويي به ديگر ذينفعان بانك نظير مشتريان، كاركنان و به طور كلي جامعه را شكل مي دهد و نظارت و كنترل بر عملكرد بانك را امكانپذير مي سازد.

2-    تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران به چه زمانی برمی گردد؟ 
در كشورمان از سال 1394 و طي يك برنامه سه ‌ساله حسب ماده 16 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور، بانكهاي دولتي ملزم به استقرار نظام حاكميت شركتي شدند. مجمع عمومي بانكها در سال 1396 دستورالعمل بازسازي ساختار مالي و الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در بانكهاي دولتي را تدوين نمود.

3-    در بانک صنعت و معدن چه اقداماتی برای استقرار حاکمیت شرکتی صورت گرفته است؟
بانك صنعت و معدن از بانكهاي پيشگام در استقرار حاكميت شركتی است و در راستای تحقق حاکمیت شرکتی، تركيب و وظايف هيأت مديره و هيأت عامل تفكيك و مشخص و ساختار سازماني متناسب با آن طراحي، ‌تصويب و اجرايي گرديد. كميته‌هاي حاكميتي شامل كميته ريسك، حسابرسي داخلي، رعايت مقررات(تطبيق) و جبران خدمات به عنوان بازوي نظارتي هيأت مديره سامان داده شد؛ سياستهاي مديريت تضاد منافع توسط هيأت مديره تدوين و ابلاغ گرديد؛ هيأت عامل، انتصاب و وظايف و حوزه‌هاي كاري مشخص گرديد؛ واحدهاي مستقل كنترل داخلي شامل ريسك، حسابرسي داخلي و تطبيق با گزارش‌دهي مستقيم به هيأت مديره تشكيل شد؛ سازوكار مطابق با دستورالعمل ناظر بر حداقل استاندارهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات تدوين و به مورد اجرا گذاشته شد؛ التزام به احكام و شريعت در تمامی مصوبات و عمليات بانكي سرلوحه فعالیت ها قرار گرفت.  

4-    مهمترین عامل در استقرار کامل حاکمیت شرکتی و تحقق اهداف آن از نظر جنابعالی چیست؟
حاکمیت شرکتی نمي تواند صرفا شامل مقررات رسمی، رويه‌ها و دستورالعمل‌های جامع باشد و حاکمیت شرکتی پایدار، تنها زماني امکان پذیر است که به یک فرایند مستمر و نظام‌مند تبدیل شود. در بعضی مواقع هدف آن است که کارکنان از درون تغییر کنند و کمال شخصی به یک شیوه زندگی در سازمان تبدیل شود و به جرأت می توان گفت بانك به پشتوانه سرمايه انساني توانمند و متخصص خود در اين مسير حركت مي‌نمايد.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.4.0