آشنایی با تسهیلات سرمایه در گردش و نحوه ارائه تقاضا برای این نوع تسهیلات:
تسهیلات سرمایه در گردش:
یکی از انواع خدمات بانک صنعت و معدن می باشد که جهت خرید و تهیه مواد اولیه، قطعات، لوازم یدکی و بسته بندی در زمینه های صنعتی، معدنی و خدماتی ذیربط به متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات مالی سرمایه در گردش یک ساله ارائه می شود.

مراحل تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش:
 مراجعه متقاضی به شعب یا سایت الکترونیکی و دریافت مدارک زیر:
فرم درج مشخصات متقاضیان دریافت تسهیلات مالی و خدمات اعتباری مربوط به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (بر حسب نوع متقاضی)
تبصره-متقاضیانی که در بدو بهره برداری و شروع به کار می باشند لازم است فرم مخصوص این نوع متقاضیان را نیز دریافت نمایند
         2.  مطالعه و تکمیل فرمها، ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود/شرکت تهیه مدارک مورد نیاز مرحله پذیرش
         3.  ارائه فرمها و مدارک مذکور به شعب بانک 
         4.  افتتاح حساب جاری قرض الحسنه نزد شعب بانک توسط متقاضی
         5.  بررسی وضعیت متقاضی توسط بانک
         6. در صورت عدم تصویب تقاضا، اطلاع کتبی موضوع به متقاضی توسط شعبه
در صورت تصویب تقاضا، تعیین میزان و نوع تضمین ها و وثائق لازم و انجام اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد با متقاضی توسط بانک
         7. تامین وثایق و تهیه مدارک مرحله انعقاد قرارداد و ارائه به شعبه توسط متقاضی
         8. دریافت وثیقه از متقاضی، انعقاد قرارداد حقوقی با او و پرداخت تسهیلات مصوب

 


 

 

در تمامی مراحل متقاضی می تواند از طریق شعبه از وضعیت تقاضای خود آگاهی یابد.گروه دورانV6.0.4.0