نوعی حساب بانکی است که در شعب بانک به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی و به‌موجب قرارداد فیمابین بانک و متقاضی افتتاح می‌گردد. در این نوع حساب مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می‌دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌طور مشاع به‌کار گرفته ومنافع حاصله را طبق آیین‌نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده‌گذار به تناسب مبلغ و مدت، پس از کسر حق‌الوکاله پرداخت نماید.

ضوابط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

 • افتتاح حساب با هر نوع ابزار برداشتی منوط به عدم سابقه چک برگشتی می باشد.
 • هر شخص حقیقی که دارای اهلیت قانونی (حق استیفاء) باشد می‌تواند به‌نام خود یا افراد تحت وکالت، ولایت و قیومیت، حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افتتاح نماید.
 • اشخاص حقوقی به‌موجب مدارک قانونی و به شرط پیش‌بینی در اساسنامه و شرکتنامه که مستلزم ارائه شرکتنامه، اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی‌کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا مؤسسه در آن درج گردیده باشد، می‌توانند حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افتتاح نمایند.
 • بانک می بایست برای ارائه هرگونه تسهیلات/ اعتبارات و خدمات به مشتریان، شناسه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی و کد پستی آنها را با استفاده از "سامانه احراز هویت اشخاص (ساها)" احراز نماید.
 • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه ‌مدت و محاسبه سود متعلقه یکصد هزار ریال می‌باشد.
 • حداقل مدت سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه ‌مدت به ‌منظور کسب سود از هنگام افتتاح حساب برای بار اول یک ماه متوالی و با مانده حداقل یکصد هزار ریال و پس از یک ماه به ‌صورت علی الحساب برای تمام مدت سپرده گذاری محاسبه می شود.
 • ملاک محاسبه سود سپرده با داشتن گردش عملیات مختلف، کمترین مانده در روز می‌باشد.
 • در صورت فوت صاحب حساب، موجودی سپرده و سهم و منافع متعلقه در قبال ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث که شماره و مانده حساب در آن ذکر شده باشد به قدرالسهم به وراث قانونی او پرداخت خواهد شد.
 • سود این سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب و ماهیانه پرداخت می‌شود.
 • برای واریز وجه به حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، هر شخصی در هر یک از شعب بانک می‌تواند با تنظیم فرم واریز نقدی اقدام به واریز وجه به حساب مزبور نماید و برای برداشت وجه از حساب مزبور می‌بایستی صاحب یا صاحبان حساب یا نماینده قانونی آنها با ارائه دفترچه حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به یکی از شعب بانک و تکمیل فرم واریز و برداشت وجه تقاضای برداشت از حساب را نماید. برداشت از حساب، در شعبه بازکننده حساب رایگان، لیکن در سایر شعب توام با اخذ کارمزد طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل تعیین تعرفه ارائه خدمات بانکی می‌باشد.
 • افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت برای اتباع بیگانه به شرط داشتن گذرنامه و اجازه اقامت معتبر بلامانع می‌باشد.
 • بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی می‌توانند در چارچوب مقررات عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت مقررات مذکور نسبت به گشایش حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نزد یکدیگر اقدام نمایند.
 • مدارک مورد نیاز
  • الف) اصل شناسنامه یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه و کارت شناسایی ملی معتبر به‌همراه تصویر آن برای اشخاص حقیقی) فرم درخواست صدور گواهی استعلام حساب اشخاص حقیقی)
  • ب) اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی‌کشور به‌همراه تصویر آن برای اشخاص حقوقی(فرم درخواست صدور گواهی استعلام حساب اشخاص حقیقی)
  • ج) تصویر قیم نامه، وکالتنامه در صورت لزوم و برای اتباع خارجی کارت هویت ذیربط یا گذرنامه معتبر و تطبیق با اصل مدارک مزبور توسط متصدی امور بانکی و تأیید آنها.
 • تکمیل فرم واریز نقدی و یا فرم واریز و برداشت وجه.
 • ارائه دفترچه حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت توسط متصدی امور بانکی به مشتری.
 • نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، نرخ حق‌الوکاله و کارمزد طبق دستورالعمل تعیین تعرفه ارائه خدمات بانکی می‌باشد.

گروه دورانV6.0.4.0