موسسات حقوقی،وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری


فراخوان استفاده از خدمات وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری:

بانک صنعت ومعدن به منظور سرعت بخشیدن به امر رسیدگی به پرونده های حقوقی، ارزیابی و کارشناسی دارایی ها، ارزشگزاری وثائق اعم از ملکی، ماشین آلات وتجهیزات و همچنین استفاده هرچه بهتر از دانش و تجربه متخصصان حقوقی و کارشناسان رسمی کشور، اقدام به تعریف و تأسیس نهاد حقوقی، متشکل از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری نموده است.

بدینوسیله از کلیه وکلا و کارشناسان رسمی علاقمند به همکاری با بانک صنعت ومعدن (بغیر از استان تهران )که از تجربه کافی در این زمینه برخوردار می باشند دعوت می گردد مدارک و مستندات مورد نیاز را مطابق با راهنما و همراه با تکمیل فرم شناسنامه عمومی جهت مراحل ارزیابی و انتخاب به مدیریت حقوقی ارسال نمایند.

راهنمای مؤسسات حقوقی ، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در همکاری با بانک صنعت و معدنگروه دورانV6.0.4.0