سرمایه گذاری آتیه دماوند
    
تاریخ تاسیس  :   ١٣٨١/١٢/١٤


موضوع فعالیت :    این شرکت در مرداد ماه سال ١٣٨١ به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده) بانک صنعت و معدن مبنی بر انجام تکلیف قانونی این بانک در واگذاری سهام خود به شرکت ها در راستای تحقق ماده ١١١ قانون برنامه سوم توسعه کشور تشکیل شده است.
از دیگر اهداف اصلی این شرکت علاوه بر برنامه ریزی و تحقق واگذاری ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
اداره مطلوب و مدیریت دارایی ها و سرمایه.
سرمایه   :  4,500 میلیارد ریال


آدرس   :  تهران - خیابان احمدقصیر بخارست -کوچه ششم - پلاک ١٦


تلفن  :   88524262-3 و 88524216


نمابر   :  88524227


تارنما  :   www.adic.ir


پست الکترونیکی  :   info@adic.ir


گروه دورانV6.0.4.0