لیزینگ صنعت و معدن
    
تاریخ تاسیس  :   ١٣٥٦/٠٣/١٦


موضوع فعالیت   :  شرکت مزبور در خرداد ماه ١٣٥٦ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت انجام عملیات لیزینگ شامل خرید کالاهای مجاز مورد درخواست مشتریان از فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و واگذاری آنها از طریق اجاره یا فروش اقساطی طبق شرایط مقرر در دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ و خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی می باشد.
سرمایه   :  2,000 میلیارد ریال


آدرس :    خیابان خرمشهر غربی (آپادانا)- پلاک ٦١


تلفن   :  88762014 و 88766661 و 88764787


نمابر  :   88736342


تارنما  :   imlco.ir


پست الکترونیکی   :  info@imlco.ir


گروه دورانV6.0.4.0