سرویس استعلام فوری چک های جدید صیادی به چه صورت است؟
آیا ثبت ۸۰ درصد چک ها در سامانه صیاد کفایت می کند یا ۸۰ درصد برگه چک ها باید به بانک بازگشته باشد؟
رعایت برگشت ۸۰ درصد برگه های چک به بانک برای دریافت دسته چک جدید شامل سازمان ها و مشتریان اعتباری که مصرف بالایی دارند نیز می شود؟
آیا شخص دیگری غیر از ذینفع که مشخصات او در برگه چک ثبت شده می تواند چک را نقد کند؟ مثلا کسی که چک به نام وی منتقل شده است؟
زمانی که حساب صادرکننده چک برگشتی در یک بانک مسدود شود رفع مسدودی چگونه انجام می‌شود؟
انسداد چک توسط چه کسانی قابل انجام است؟ آیا انتقال دهندگان چک می توانند درخواست مسدودسازی چک را کنند؟
اگر وکیل یا نماینده حقوقی دارای چک برگشتی باشد آیا می‌تواند به وکالت از شخص دیگر که فاقد چک برگشتی است اقدام به افتتاح حساب کند؟
برداشت نقدی با چک توسط دارنده حساب به چه صورت خواهد بود؟
آیا انتقال دهنده چک نیز مانند صادرکننده چک در صورت برگشت چک مسئولیت دارد؟
اثر سوء چک برگشتی موکل که وکیل آن را امضا کرده است در حساب های شخصی وکیل هم تسری می یابد؟
صفحه1از6123456.بعدي.برو
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 

  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 

آیا امکان صدور بن کارت برای مشتریان حقوقی میسر است؟
نحوه درخواست کارت سیگما؟
حداکثر مبلغ خرید از کارت سیگما چه میزانی است؟
واریز وجه به کارت مجازی به چه طریقی است؟
برداشت از کارت های مجازی به چه صورتی است؟
آیا امکان انتقال وجه کارت هدیه میسر است؟
کارتهای هدیه از چه طریقی قابل استفاده است؟
آیا کارت های هدیه قابل نقد شدن می باشد؟
از چه طریقی امکان رفع مسدودی کارت ها میسر است ؟
از چه طریقی امکان مسدود نمودن کارت ها میسر است ؟
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 

  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 


گروه دورانV6.0.4.0