حق تألیف ‍

حق انحصاری نشر و پخش و تمام حقوق مادی و معنوی مربوط به محتوای این پایگاه، از جمله کلیه تصاویر و متون موجود، متعلق به بانک صنعت و معدن بوده و مشمول حمایت‌های مقرر در قانون تجارت الکترونیک (مصوب ١٣٨٢) به ویژه مواد ٦٢ و ٧٤ آن قانون می‌باشد.

عدم مسئولیت

اطلاعات موجود در این پایگاه به منظور اطلاع‌رسانی تهیه گردیده و جهت ارائه به سایر مراجع قابل استفاده نمی‌باشد و مسئولیت استفاده از اطلاعات فوق به عهده مشتری / بازدید کننده می‌باشد.
در خصوص پیوند‌هایی که به منظور سهولت در استفاده ارایه شده‌اند نیز، هیچ گونه مسئولیتی نسبت به محتوای آنها یا هر پایگاه دیگری که به این پایگاه دسترسی داشته یا متصل باشند، بر عهده بانک صنعت و معدن قرار نخواهد گرفت.
بانک صنعت و معدن این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا اطلاعات منتشر شده، زمان انتشار و شیوه‌های مورد استفاده برای تولید اطلاعات را تغییر دهد. همچنین این امکان وجود دارد که انتشار اطلاعات فوق در آینده ادامه پیدا نکند.
حفظ اسرار و اطلاعات

پایگاه بانک صنعت و معدن تنها در صورت اتصال بازدیدکنندگان ، مشخصات و نشانی پروتکل اینترنتی و اطلاعات مربوط به زمان اتصال، مانند مدت بازدید و نوع مرورگر مورد استفاده آنها را ثبت و ذخیره می‌نماید. این اطلاعات صرفاً به منظور اداره سیستم و ارایه گزارش‌های آماری (بدون ذکر نام بازدیدکننده) مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا استفاده از این پایگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.

رویه فوق در خصوص پردازش اطلاعات شخصی مربوط به بازدیدکنندگان از پایگاه یادشده می باشد. ارتباط با سایر پایگاه های موجود در پایگاه بانک صنعت و معدن مشمول این رویه نخواهد بود.


بانک صنعت و معدن اجازه می دهد: برای استفاده شخصی و غیر تجاری، مطالب موجود در این پایگاه فراخوان شده، نمایش داده شوند یا چاپ گردند. به صفحه نخست یا سایر صفحات این پایگاه پیوند برقرار گردد. هرگونه استفاده دیگر از مطالب ارائه شده در این پایگاه نیاز به اخذ مجوز خاص دارد.


گروه دورانV6.0.4.0