مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن می توانند تقاضای خود را مبنی بر دریافت تسهیلات پیشنهادی از طریق سامانه پات اعلام نموده و منتظر پاسخ نتیجه بررسی تقاضا، توسط بانک صنعت و معدن باشند.
بطور خلاصه پس از ورود به سامانه، مشتریان باید اطلاعات لازم را در 3 گروه متقاضی، طرح و تسهیلات اعلام و در هر مرحله مستندات لازم را بارگذاری نمایند.
حفظ محرمانگی اطلاعات و ارائه پاسخ به مشتری از تعهدات بانک بوده و متقاضی هم متعهد به ارائه اطلاعات صحیح می باشد.
از مشتریان دعوت می شودکه حتما پیش از ورود به سامانه، مستند راهنمای پات و مستند اقلام اطلاعاتی مورد نیاز را مطالعه و اطلاعات ضروری را فراهم نمایند.

ورود به سامانه

 

اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای ثبت درخواست اینترنتی تسهیلات                                       دانلود

راهنمای سامانه پات                                                                                             دانلود


گروه دورانV6.0.4.0