درگاه ارتباطی info@bim.ir درجهت استقرار نظام یکپارچه پاسخگویی و ارتباط با مشتریان و به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات و پاسخگویی به سوالات مشتریان گرامی و دریافت بازخورد از فعالیت های بانک آماده خدمت رسانی می باشد. بدین منظور شما میتوانید سوالات، نظرات و... خود را از طریق ایمیل مربوطه ارسال و پاسخ لازم را دراسرع وقت دریافت نمایید. (شایان ذکراست قبل از ارسال پست الکترونیک، درج اطلاعات شخصی از قبیل نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس الزامی می باشد. )

ارسال پست الکترونیکی


گروه دورانV6.0.4.0