در راستای استقرار نظام یکپارچه پاسخگویی و ارتباط با مشتریان و بمنظور ارتقاء سطح رضایتمندی آنها، میزخدمت حضوری بانک صنعت و معدن علاوه برسایر درگاههای ارتباطی الکترونیکی درطبقه همکف ساختمان مرکزی این بانک آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.  
ميزخدمت حضوري بانک صنعت و معدن با استقرار كارشناسان مسلط، به منظور راهنمايي، پذيرش در خواست مشتریان و ارائه خدمات براي آن دسته از خدماتی كه به موجب قوانين و مقررات يا شرايط خاص خدمت، امكان ارائه به شکل غیرحضوری را ندارند و بايستي به صورت حضوري ارائه شوند برقرار گردیده است و پاسخگو و پیگیر کلیه درخواستهای شما مشتریان محترم درحوزه های ذیل می باشد.
۱-  پذیرش و ارزیابی 
2- اعتبارات
3- نظارت 
4- وصول مطالبات و اجرائیات
5- قراردادها و دعاوی 

علاوه برخدمات فوق، برای برقراری مستقیم با مدیران بانک در میزخدمت برنامه زمانبندی حضور مدیران به شرح ذیل میباشد.

حضور مدیران در میز خدمت
 


گروه دورانV6.0.4.0