.

خدمات تسهیلاتی و اعتباری
خدمات تسهیلاتی و اعتباری
.
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
.
ارتباط با مشتریان
ارتباط با مشتریان
.
رسانه
رسانه
.
اخبار بانک

محمد اميني: فلسفه وجود كنترل و بازرسي در بانك، صيانت از ارزشهاي سازماني است

اولويت اصلي همه سازمان ها دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است. دستيابي به اين اهداف مستلزم شناسائي فرصت هاي موجود در محيط كسب و كار و پذيرش و مديريت ريسك هاي ناشي از آن است. امتناع سازمان از پذيرش ريسك هاي مناسب و همچنين ضعف سازمان در مديريت اين ريسك ها موجب شكست سازمان در دستيابي به اهدافش خواهد شد. بنابراين در هر سازمان دو دسته از فعاليت ها وجود دارد، فعاليتهاي ارزش آفرين كه به دنبال خلق ارزش هستند و فعاليت ها ي كنترلي كه در پي حفظ ارزشهاي سازماني هستند. اين فعاليت ها بنا بر ماهيتشان با هم در تضاد هستند. نظام كنترل داخلي به دنبال ايجاد موازنه بين اين فعاليتها واطمينان از شناسائي و مديريت مطلوب اين ريسك ها ست. لذا نظام كنترل داخلي همه فعاليتهاي بانك و واحدهاي بانك را در بر مي گيرد و همه كاركنان به تناسب نقش و جايگاهشان مسئوليت دارند. نظر به اهميت و ضرورت وجود بخش بازرسي در بانك و براي آشنايي با نحوه عملكرد اين مديريت، روابط عمومي بانك صنعت و معدن در مصاحبه با محمد اميني مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات اين بانك در خصوص عملکرد سال 1398 و اهم برنامه‌ها و سیاست‌های اين مديريت در سال 1399 به گفتگو نشسته است ك

ادامه...

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق برای بانك صنعت و معدن محفوظ می باشد.